HomeNieuwsMilieuOpmerkelijke raadsbesluiten voor aanpassing RES (energietransitie) in Beemster

Opmerkelijke raadsbesluiten voor aanpassing RES (energietransitie) in Beemster

Oventje en kacheltje op brongas in Museum Westerhem
foto Stadspartij

Op 8 juni is in de Beemster Gemeenteraad de Regionale Energie Strategie (RES) behandeld. Daarbij heeft de Beemster Polder Partij drie voorstellen ingediend. Die werden alle drie met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor worden deze punten meegenomen voor het vervolg.

De drie amendementen hebben betrekking op:
1.Behoud aardgasleidingen qua infrastructuur van gasveld tot Cv-ketel
2.Brongas erkennen als volwaardige energie mogelijkheid
3.Locaties voor zon en wind energieopwekking pas na volledig participatieproces en maatschappelijke afweging aanwijzen

1. Behoud aardgasleidingen qua infrastructuur van gasveld tot Cv-ketel

Aardgas en dan met name het leidingsysteem van gasveld tot Cv-ketel zijn van grote waarde. Te gemakkelijk wordt echter deze energiebron en het leidingsysteem opgeofferd omdat ze niet gelabeld worden als behorend bij een niet-fossielvrij systeem.
Dit terwijl aardgas ten opzichte van kolen, en olie (en biomassa red.) een superieure bron van energie is omdat er maar weinig CO2 vrijkomt bij verbranding. Het leidingsysteem kan bovendien van groot belang kan zijn voor de levering van blauwe waterstof, die 100% CO2 en fossielvrij is

2. Brongas erkennen als volwaardige energie mogelijkheid

Brongas of moerasgas bestaat overwegend uit methaan. Het borrelt op uit waterbronnen die op enkele tientallen meters onder de aardbodem van een polder worden aangeboord.  Brongas wordt al sinds 1850, na de ontdekking ervan door boer Wouter Sluis uit de Beemster, gebruikt in poldergebieden. Op brongas kan worden gekookt, gedoucht, er kan een lamp op branden en zelfs een kachel worden gestookt. Het brongas stroomt als het niet wordt gebruikt vrij in de atmosfeer wat juist een verhogend broeikaseffect teweeg brengt. Verbranden is dus niet alleen nuttig maar paradoxaal ook noodzakelijk.
Op het erf van Agrarisch Museum Westerhem in Middenbeemster staat een werkende gasbroninstallatie met het hierbij behorende boenhok en een pleetje.Brongas dient dan ook erkend te worden als een volwaardige energiebron.

3. Locaties voor zon en wind energieopwekking pas na volledig participatieproces en maatschappelijke afweging aanwijzen

Het zoeken en benutten van locaties voor systemen voor energieopwekking (zon-en windparken) leiden tot een groot ruimtebeslag en vaak tot overlast voor omwonenden. Voorts is de besluitvorming door een te eenzijdige benadering nog al eens in strijd met andere maatschappelijke doelen, zoals wonen, rust en recreatie.
De RES is onvoldoende ingericht, ook qua participatie, om deze ontwikkelingen te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk het participatieproces zodanig te verbeteren dat wordt voorkomen dat er onvoldoende legitimatie wordt verkregen voor verstoring van woonlocaties of gebieden qua landschap.

Lees hier het amendement aardgas en infrastructuur.

Lees hier het amendement toepassing brongas.

Lees hier het amendement verlies van de woon- en leefomgeving.

Milieu artikelen