HomeNieuwsWelzijnOphef over sloop Jaap van Praaghuis

Ophef over sloop Jaap van Praaghuis

JaapVanPraaghuis

In heel Purmerend is ophef ontstaan over de plotselinge sloop van verzorgingstehuis Jaap van Praaghuis in Overwhere. Woonzorg Nederland, eigenaar van het gebouw aan het Rietgorsplein kondigde eind juli aan niet tot renovatie over te gaan en het gebouw binnen afzienbare tijd af te breken. Dit tot grote schrik bij de Zorgcirkel, haar personeel en de bewoners van het Jaap van Praaghuis.

Woonzorg Nederland ziet meer toekomst in het bouwen van een nieuwe locatie in het Karekietpark. Redenen hiervoor zijn dat de renovatiekosten te hoog uitvallen en dat de gemeente Purmerend het Karekietpark binnen vijf jaar opnieuw stedenbouwkundig zal ontwikkelen. Door de sloop van het Jaap van Praaghuis moeten ongeveer 160 bewoners uitgeplaatst worden, waarvan de helft zal verhuizen naar het nieuwe woonzorgcomplex in de Weidevenne. De andere helft zal tijdelijk worden opgevangen in een noodgebouw naast het Jaap van Praaghuis dat reeds in gebruik is. Begin 2010 zal deze andere helft overgeplaatst worden naar het nog te bouwen Churchill complex in de Wheermolen-West.

De Stadspartij heeft direct vragen gesteld aan wethouder Engels (wonen) over de plotselinge verandering van de plannen voor het Jaap van Praaghuis. De Stadspartij wil weten of het gemeentebestuur wist van de sloopplannen en wat er met de grond gebeurt als het gebouw eenmaal gesloopt is. Tegelijkertijd stelde de fractie van de D66 schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W. D66 wil weten of de herinrichtingsplannen gevolgen hebben voor de onderwijsvoorzieningen in het nabijgelegen Karekietpark en of er aan Woonzorg Nederland grond is aangeboden. Verder vragen de democraten zich af of er wel genoeg woningen in Purmerend zijn om alle bewoners op te vangen.

De Cliëntenraad, die opkomt voor de belangen van de bewoners, voelt zich ‘voor het blok gezet’. De Zorgcirkel, het overkoepelende orgaan van de zorginstellingen in Purmerend, geeft aan dat ze ‘overvallen’ is door de plannen van Woonzorg Nederland. De bewoners zijn in juni van dit jaar nog ingelicht over de renovatie van het gebouw. De Zorgcirkel geeft aan dat in juni 2009 het zorggedeelte van het Jaap van Praaghuis leeg zal zijn, zodat het overgedragen kan worden aan Woonzorg Nederland. Op donderdag 31 juli zijn de medewerkers van het Jaap van Praaghuis op de hoogte gesteld over de voorgenomen sloopplannen. In augustus zijn ook de bewoners ingelicht over de verhuizingen. Uiterlijk 28 augustus a.s. zullen zowel de Stadspartij als D66 antwoord krijgen van het college op hun gestelde vragen.

Bron: NHD

 

Welzijn artikelen