HomeNieuwsMilieuOok netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Gasvrij3
Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichting kan opleggen aan gebruikers om van het gasnet af te gaan. Dit naar aanleiding van de ervaringen in de pilotbuurt in Overwhere waar 6 van de 95 huiseigenaren weigerden van het gasnet af te gaan.
Speciaal voor deze zes huiseigenaren heeft netbheerder Liander een vervangend gasnet aan moeten leggen. Daarom hebben ook de netbeheerders zich nu op het speelveld begeven en laten weten dat ze ook vinden dat de wetgeving moet worden aangepast om de Purmerendse situaties in de toekomst te voorkomen.
In een reactie, die is te lezen in Binnenlands Bestuur, laten de netbeheerders weten het onaantrekkelijk te vinden dat voor een klein aantal mensen een dure gas infrastructuur moet worden aangelegd.
In Purmerend gaat het nu nog om een proefproject, hoe moet dat straks gaan als straks duizenden wijken van het gas afgaan, zo vragen ze zich af.

Realistische alternatieven

De netbeheerders pleiten daarbij wel voor het aanbieden van realistische alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Purmerend is dat volgens hen nu slechts warmtenet van de Stadsverwarming. In het pilotproject kregen de bewoners nog een vergoeding, maar uiteindelijk zullen gebruikers zelf voor de kosten moeten opdraaien. Ze sluiten hun reactie in Binnenlands Bestuur af met de woorden: ‘Wanneer je als gemeente alle denkbare alternatieven hebt aangeboden en bewoners willen nog steeds niet, dan zou je, met een verandering in de regelgeving, bewoners moeten mogen afsluiten.’
Hout gestookte biomassacentrales milieuonvriendelijk

In Purmerend speelt overigens nog de extra problematiek van de met biomassa (hout) gestookte stadsverwarming. Biomassa verliest snel aan populariteit vanwege de snel verslechterende naam op milieugebied. Biomassacentrales die met hout worden gestookt, zoals in Purmerend, zijn milieuschadelijker gebleken dan stoken met steenkool. Aardgas is naar huidige maatsteven zelfs in dat licht bezien het meest milieuvriendelijke alternatief. Op deze website is daar al meerdere keren in artikelen en columns gewag van gemaakt. Echter nu eenmaal bestuurlijk is besloten om te stoppen met aardgas lijken er daarop geen remmingen meer mogelijk.
Veel gasverbruikers zullen daarin naar alle waarschijnlijkheid wel een extra argument vinden om nu niet van het ‘milieuvriendelijkste alternatief’ -aardgas- af te stappen.
De proefwijk van ca. 1300 gebruikers in Purmerend, die nog moet volgen op de pilotwijk van 95 woningen, zal daar de ervaring voor leveren is de verwachting.

Lees hier het gehele artikel in Binnenlands Bestuur

foto Stadspartij

Milieu artikelen