HomeNieuwsSociale ZakenOok in 2023 energietoeslag

Ook in 2023 energietoeslag


Door een memo heeft wethouder mario Hegger de gemeenteraad geïnformeerd over de uitbetaling van de energietoeslag in 2023.

Na de Tweede Kamer heeft op 3 oktober 2023 ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten.

In de gemeente Purmerend gaat het naar schatting om 4.500 huishoudens die mogelijk weer voor deze toeslag in aanmerking komen.

Hoogte van de energietoeslag

Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. Dit ging uit het budget voor de Energietoeslag 2023 Purmerend heeft dat bedrag ook uitgekeerd. Tot en met 31 augustus 2024 heeft de gemeente de tijd om het resterende bedrag van € 800 uit te keren. Daarnaast is er maatwerk mogelijk.

Zorgvuldigheid

Het ligt voor de hand om de energietoeslag 2023 automatisch toe te kennen aan huishoudens die we als gemeente al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. Maar bij de verstrekking hiervan moet gekeken worden naar de gegevens over 2023, die mogelijk gewijzigd zijn ten opzichte van 2022. Dat vereist nieuwe beleidsregels en bovenal zorgvuldigheid. En dat kost tijd.

Planning

Begin november wordt verwacht dat de benodigde beleidsregels zijn vastgesteld en dat het college de gemeenteraad meer informatie kan geven over de planning van de uitkering van de energietoeslag 2023.

De minima met uitkering of met een ander laag inkomen waarvan de gemeente heeft  vastgesteld dat zij tot de doelgroep behoren zullen als eerste worden uitbetaald als de richtlijnen bekend zijn. Daarna worden de inwoners waarvan niet vastgesteld kon worden dat zij tot de doelgroep behoren geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om eventueel een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier zal dan ook beschikbaar worden gesteld voor inwoners die nog niet eerder energietoeslag hebben ontvangen en hiervoor in aanmerking menen te komen.

Sociale Zaken artikelen