HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwikkelingen oostflank Purmerend

Ontwikkelingen oostflank Purmerend

BurggolfBM
Burggolf
foto Stadspartij

De gemeente werkt de komende tijd aan een visie voor het gebied ten oosten en zuiden van de stadsgrenzen, de oostflank van de stad. Eerder was sprake van een visie voor het gedeelte ten zuiden van de huidige Purmer Zuid.

Ondertussen heeft de eigenaar van de golfbaan aangegeven dat zij mogelijkheden zien om de gehele golfbaan hierin mee te nemen. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling bouwt op dit moment op een deel van de golfbaan al woningen. Zij zien kansen om van de hele golfbaan een nieuwe woonlocatie te maken. De planning is dat de (concept)visie op de oostflank in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Omdat er naast de woningen op de golfbaan nog veel andere ontwikkelingen zijn aan de oostflank van onze stad, hebben we samen met Staatsbosbeheer en BPD besloten een visie voor het hele gebied te maken. Niet alleen omdat er veel woningen bij komen in dit gebied, maar ook omdat de natuur, de open groene ruimte en een goede aansluiting voor verkeer en op openbaar vervoer door al deze ontwikkelingen nog belangrijker worden. Door één visie te maken, kunnen we goed kijken naar de combinatie wonen, natuur en recreatie.

De oostflank loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Op bedrijventerrein Baanstee Noord komen steeds meer bedrijven  Er zijn woningbouwplannen in de Purmer Zuid-Zuid en op Vurige Staart. We willen een groter en sterker Purmerbos. Daarnaast hebben we de ambitie om in dit gebied duurzaam en met hout te gaan ontwikkelen en werken we samen met Edam/Volendam en Waterland aan een visie voor de Purmer.

Meedenken

Bij het opstellen van de visie betrekt de gemeente belanghebbende partijen, zoals de bewoners, provincie, Staatsbosbeheer, omliggende gemeenten en ontwikkelaars. We verwachten in het najaar te kunnen starten met de participatie. Samen met alle belanghebbenden willen we een aantal voorstellen uitwerken voor de hele oostflank, waaronder de golfbaan.

Houtbouw

De gemeente heeft de ambitie om samen met de regio een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen in hout te ontwikkelen. De gemeenten Purmerend en Edam-Volendam gaan hiervoor de kansen verkennen, samen met het technisch onderwijs en regionale bouwondernemers.

Onder de ontwikkelingen langs de oostflank vallen de volgende deelgebieden en projecten:

Ruimtelijke Ordening artikelen