HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwerpbestemmingsplan Kop van Wagenweg ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Kop van Wagenweg ter inzage

489 appartementen, waarvan 30% sociale huur en 30% betaalbare middenhuur en koop

Bouwplan Kop van Wagenweg. Uitdaging voor klimaatadaptatie.
Beeld: raadsstukken


Het college van Purmerend legt het ontwerpbestemmingsplan voor het project Kop van Wagenweg ter inzage. In het project komen circa 489 appartementen, ruimte voor (commerciële en/of maatschappelijke) voorzieningen op de eerste etage en de begane grond en ruimte voor parkeren.
In een bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Van maandag 25 juli tot en met maandag 26 september ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage en kan eenieder hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan met de naam ‘Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 – 2022’ is te vinden via ruimtelijkeplannen.nl.

Het project Kop van Wagenweg wordt ontwikkeld door BPD Bouwfonds | Gebiedsontwikkeling en komt aan de Burgemeester D. Kooimanweg, tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Deze plek bestaat nu uit leegstaande garagepanden, loodsen, een stuk braakliggend terrein en een onbemand tankstation. Wethouder Kroese is blij met de ontwikkeling: ‘Met dit project zetten we een grote stap in de ontwikkeling van het Wagenweggebied naar de levendige stadse wijk die we voor ogen hebben. We voegen ca. 150 sociale huurwoningen en ca. 150 middeldure huur- en koopwoningen toe aan onze stad. Woningen die heel hard nodig zijn, op een prachtige centrale locatie vlak bij de binnenstad en het Waterlandkwartier.’

Gesprekken met de buurt
Het huidige ontwerp is tot stand gekomen na eerdere gesprekken met de buurt. Het gebouw loopt nu gelaagd af naar het Wagenweggebied (dus lager aan de kant van de Burg. D. Kooimanweg) en er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met schaduwwerking. Op de daken van de parkeergarages worden binnentuinen aangelegd om extra groen en buitenruimte toe te voegen wat goed aansluit bij de ambitie om klimaatadaptief te bouwen. Ook zorgt het voor een groenere uitstraling en extra wooncomfort voor de toekomstige bewoners. Wethouder Kroese: ‘bouwen in de bestaande stad verandert de leefomgeving van de omwonenden en dat is ingewikkeld. Het zorgt dat bewoners bijvoorbeeld een ander uitzicht krijgen of meer schaduw in de tuin. We hebben de afgelopen jaren regelmatig met de omwonenden gesproken. Hoewel er nog altijd tegenstanders zijn, hebben de vele gesprekken die gevoerd zijn wel geleid tot een ontwikkeling die recht doet aan de verschillende belangen.’ Voor de buurt en andere belanghebbenden worden na de zomervakantie vragenuurtjes georganiseerd.

Herinrichting Burg. D. Kooimanweg
Door de ontwikkeling van dit plan is het ook mogelijk om een gedeelte van de Burg. D. Kooimanweg tussen de brug over de Where t/m het terrein van Albert Heijn opnieuw in te richten. In het nieuwe ontwerp krijgen de fietser en voetganger veel meer ruimte. Aan de kant van de nieuwbouw komt bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad in twee richtingen en wordt een breder voetpad aangelegd. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en in de openbare ruimte komt meer groen. Tegelijkertijd wordt ook de doorstroming op de Burg. D. Kooimanweg verbeterd door een nieuwe inrichting van het kruispunt.

Ruimtelijke Ordening artikelen