HomeNieuwsVerkeer en VervoerOntwerp Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland openbaar vervoer voor reactie en zienswijzen nu...

Ontwerp Programma van Eisen Zaanstreek-Waterland openbaar vervoer voor reactie en zienswijzen nu bij gemeenten

Foto Stadspartij

Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam heeft de minimum eisen vastgesteld voor de nieuwe concessie Zaanstreek Waterland. Een belangrijke stap in het aanbestedingsproces voor het openbaar vervoer vanaf december in 2023 deze regio. De eisen zijn vastgelegd in een Ontwerp Programma van Eisen. Die ligt nu bij betrokken gemeenten. Belanghebbenden hebben tot 18 oktober de tijd om hun reacties, zienswijzen, te geven.

Vervoerregio Amsterdam heeft flinke ambities voor het openbaar vervoer in de Zaanstreek en in Waterland. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en bijvoorbeeld innovaties op het gebied van betaalwijzen. Al deze ambities zijn vertaald naar eisen waaraan een nieuwe vervoerder moet voldoen als die het openbaar vervoer in dit concessiegebied wil verzorgen. Op basis van dit document, het Programma van Eisen, kunnen geïnteresseerde vervoerders te zijner tijd hun bieding doen. De betrokken gemeenten, Zaanstreek, Oostzaan, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam, Wormerland en Waterland mogen ook meepraten over het definitieve PvE. Daarom hebben zij het Ontwerp PvE van concessie Zaanstreek-Waterland en bijbehorende documenten (brochure en concept begrippenlijst) toegezonden gekregen, net als andere belanghebbenden als provincie en naastgelegen gemeenten.

Aanbestedingsprocedure

Per december 2023 moet het openbaar vervoer in de regio’s Zaanstreek en Waterland opnieuw worden aanbesteed. Daartoe is door de opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam in januari een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Daarbij worden vervoerders uitgenodigd mee te bieden op het verzorgen van het openbaar vervoer in die regio. De bedoeling was eigenlijk dat er per december van dit jaar een nieuwe periode concessieperiode in zou gaan. Tot vorig jaar liep daar al een procedure voor, maar die is door de invloed van de coronapandemie op het openbaar vervoer stopgezet en de ingangsdatum is destijds uitgesteld naar eind 2023.

Noodconcessie

In de tussentijd verzorgen de huidige vervoerders in Zaanstreek (Connexxion) en Waterland (EBS) het openbaar vervoer. Daartoe hebben de Vervoerregio en de vervoerders een tweejarige noodconcessie afgesloten. Ook wil de Vervoerregio flink investeren in laadinfrastructuur voor elektrische bussen en wil zij de toekomstige vervoerder financieel helpen om vanaf de start van de nieuwe concessieperiode eind 2023 honderd procent uitstootvrij openbaar vervoer aan te bieden.

Verkeer en Vervoer artikelen