HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnteigening perceel Kanaaldijk 1C

Onteigening perceel Kanaaldijk 1C

onteigening
Het college stelt aan de gemeenteraad voor een onteigeningsprocedure te starten voor Kanaaldijk 1c.

Woonbestemming
Het terrein Kanaaldijk 1c, gelegen aan de Loirestraat in Weidevenne, grenst aan het schoolplein van de Brede School ‘De Weide’. Sinds 1996 geldt er een woonbestemming en zijn de bedrijfsactiviteiten gestopt. Sinds dat moment is de gemeente bezig het terrein te verwerven voor woningbouw. De gemeente heeft lang geprobeerd er met de eigenaar uit te komen. Dat heeft geen resultaat opgeleverd. Reden voor de gemeente om nu een onteigeningsprocedure te starten.

Noodzaak
Verkrijging van de eigendom is noodzakelijk om het bestemmingsplan ‘West 1990’ te kunnen realiseren. Met de uitvoering van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan moet zo snel mogelijk worden begonnen, omdat de bereikbaarheid van onder meer de Brede School met de zorgwoningen, op dit moment erg slecht is. Een goede bereikbaarheid is van groot belang, omdat in de Brede School ook een therapiebad voor reumapatiënten en ouderen, en een dagopvang voor meervoudig gehandicapten, zijn ondergebracht.

Onwenselijke situatie
De gemeente vindt de huidige situatie onwenselijk: het terrein vormt een eiland in de buurt en levert zorgen op voor de omwonenden. Uit signalen die de gemeente krijgt, blijkt dat omwonenden zich zorgen maken over bijvoorbeeld de vervuiling en de bouwvallige loodsen. 

Hoewel de bodem waarschijnlijk licht vervuild is, zijn er geen aanwijzingen dat er gevaar is voor de volksgezondheid. Vanwege bouwvalligheid van de loodsen, heeft de gemeente het terrein afgezet met hekken. Dit wordt wekelijks gecontroleerd. Elk half jaar wordt op het terrein van de school onderzoek gedaan naar mogelijke vervuiling.

Onteigeningsprocedure
Op 23 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het starten van de onteigeningsprocedure. Daarna kan het nog twee jaar duren voordat het terrein daadwerkelijk in handen van de gemeente is. Direct daarna wordt gestart met onderzoeken, opruimen en schoonmaken.

Ruimtelijke Ordening artikelen