HomeNieuwsWelzijnOnrust over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Onrust over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat


Wethouder Sport Roald Helm heeft met een informatief bericht de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. kunstgrasvelden. Hieronder zijn informatie.
‘Door een uitzending van de NOS van 27 november 2016 is opnieuw onrust ontstaan over eventuele acute risico’s van het sporten op velden met een “infill” van rubbergranulaat. Het college begrijpt de zorgen die leven, zeker omdat het de sportende jeugd betreft. Graag licht ik daarom het volgende toe.
Voor haar berichtgeving kon de NOS een deel van het resultaat van het onderzoek door de bandenbranche inzien. Dit betrof de onderzoeksresultaten van 50 velden in Nederland. Purmerend zat hier overigens niet bij. De resultaten van onze gemeente zijn nog niet bekend.
In een uitgebreid persbericht geven de betrokken brancheorganisaties echter aan dat de NOS diverse feiten onjuist heeft weergegeven en niet de juiste conclusies trekt uit het betreffende onderzoeksmateriaal. In dit persbericht, dat u aantreft als bijlage, wordt gesproken over “pertinent onjuiste berichtgeving”.
In een eigen bericht van 25 november 2016 geeft de bandenbranche aan dat het rubbergranulaat in de eerste vijftig velden die door haar onderzocht zijn voldoet aan de (zelf opgelegde) norm.
Los van interpretatieverschillen over deze (voorlopige en gedeeltelijke) uitkomsten is het in ieder geval zo dat tot op dit moment niet uit de onderzoeken is gebleken dat sporten op de kunstgrasvelden per direct verboden zou moeten worden. Het onafhankelijke onderzoek van het RIVM is nog niet afgerond. De resultaten hiervan worden verwacht in december van dit jaar.
Omdat ik de bezorgdheid van sportverenigingen, ouders en sporters echter goed begrijp, is er (opnieuw) contact gezocht met de GGD Zaanstreek-Waterland.
Op 28 november 2016 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland aan alle gemeenten in de regio een mail gestuurd waarin wordt aangegeven dat er op dit moment nog geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden is dat laat zien wat de effecten zijn van langdurige blootstelling aan rubbergranulaatkorrels bij het sporten. 
Ook de GGD Zaanstreek-Waterland wacht het onderzoek van het RIVM af alvorens met nadere adviezen te komen. Hetzelfde geldt voor het ministerie van VWS, de KNVB(zie bijlage) en de Vereniging Sport en Gemeenten. Ook een belronde langs de gemeenten in de regio levert hetzelfde beeld op
Gezien de nu beschikbare informatie sluit ik mij bij het standpunt aan om de uitkomsten van het RIVM-onderzoek af te wachten.’

Welzijn artikelen