HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnline overzicht beschikbare sociale huurwoningen

Online overzicht beschikbare sociale huurwoningen


Voor het eerst zijn cijfers van betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in één overzicht te zien per regio, per gemeente en per wijk.

Het overzicht is te vinden in de Lokale Monitor Wonen op www.waarstaatjegemeente.nl

72 procent van de woningen passend bij inkomen
Uit de monitor zijn allerlei feiten te halen. Zo blijkt dat een huurder van een corporatiewoning gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt is aan woonlasten, bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Bij 15 procent is het inkomen niet voldoende om de woonlasten en andere basisuitgaven te betalen. In totaal is 72 procent van de corporatiewoningen passend bij het inkomen. Daarnaast woont 14 procent van de huurders in een woning met een huurprijs die laag is ten opzichte van het inkomen. Zo’n 11 procent van de woningen heeft een huurprijs onder de 410 euro.
Gezamenlijk initiatief De Lokale Monitor Wonen is een gezamenlijk initiatief van Aedes, G4, G32, de VNG en de Woonbond Met het instrument willen zij tot een beter lokaal woonbeleid en prestatieafspraken komen. KING en ABF Research hebben de Lokale Monitor Wonen gebouwd op basis van onder andere CBS- en WSW-cijfers.
Meer informatie is te vinden in de Landelijke rapportage Lokale Monitor Wonen 2016.

Ruimtelijke Ordening artikelen