HomeNieuwsVeiligheidOngeval met brug zoals in Zaanstad in Purmerend niet te verwachten

Ongeval met brug zoals in Zaanstad in Purmerend niet te verwachten


Op vragen van Stadspartij raadslid Coen Lageveen over de veiligheid van op afstand bedienbare bruggen laat het college weten dat een ongevalssituatie zoals in Zaandam in Purmerend niet valt te verwachten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar een ongeluk, vorig jaar in Zaandam, waarbij een vrouw om het leven kwam. Ze reed met haar fiets over de brug toen deze plotseling open ging, hierdoor maakte ze een meterslange dodelijke val. Volgens de OVV had de gemeente Zaanstad er meer aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de brugbedienaar zijn werk goed en veilig zou kunnen doen. Ook zou de situatie, volgens de OVV, in Zaandam niet uniek zijn omdat steeds meer bruggen op afstand bediend worden.

Purmerend heeft twee beweegbare en op afstand bedienbare bruggen die door de gemeente beheerd worden. De Melkwegbrug wordt bediend vanuit de bedienpost Jan Blankenbrug, de Kooimanbrug wordt bediend vanuit bedienpost Wheermolenbrug

De situatie van Zaandam is niet van toepassing in Purmerend. In Zaandam is centrale bediening grootschaliger van opzet. Daarnaast is de (verkeerskundige) inrichting van de Den Uylbrug relatief complex (mede door de breedte van de vaarweg en de intensiteit van verschillende verkeersstromen). Brugbediening in Zaandam is daarom complexer dan in Purmerend. Uiteraard heeft het college kennis genomen van het OW-rapport en vergeleken met het in Purmerend gebruikte protocol.

Aangezien de situatie in Zaandam niet van toepassing is in Purmerend, ziet het college dan ook geen redenen om maatregelen te nemen.

Brugbediening op afstand vindt plaats binnen een gesloten netwerk door gebruik te maken van glasvezelkabels. Daarmee is er een fysieke verbinding tussen de bedienpost en te bedienen brug. De kans dat derden, zonder toestemming van de gemeente, bruggen kunnen bedienen is daardoor nihil.

Veiligheid artikelen