HomeNieuwsVerkeer en VervoerOngelijkvloerse kruising ter verbetering verkeerssituatie N235 / N247 het Schouw

Ongelijkvloerse kruising ter verbetering verkeerssituatie N235 / N247 het Schouw


De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland heeft 8 juli besloten het kruispunt N235 / N247 bij Het Schouw grondig te reconstrueren.

Ongelijkvloerse kruising

De lijnbussen vanuit Amsterdam richting Purmerend gaan op Het Schouw over een paar jaar gebruik maken van een ongelijkvloerse kruising. Daardoor zijn de bussen geheel onafhankelijk van het overige verkeer op het kruispunt en wordt de reistijd uiteindelijk verkort voor zowel busreizigers als automobilisten. Door gebruik te maken van hoogteverschillen kan een ongelijkvloerse kruising bij ’t Schouw worden gecreëerd. Afslaand busverkeer vanuit Amsterdam richting Purmerend maakt tijdens de (avond)spits gebruik van de ongelijkvloerse doorgang naar de N235. De Termieterweg wordt losgekoppeld van het huidige kruispunt en verkeer kan in de toekomst met een ongelijkvloerse doorgang via de Kanaaldijk en de Slochterweg naar de N247 rijden.

Overstaphalte voor ov-reizigers

Voor de toekomstige OV-reizigers, die willen overstappen tussen de regio Waterland en Amsterdam CS of metrostation Buikslotermeerplein komen er nieuwe bushaltes ter hoogte van de Slochterweg. Bij de nieuwe bushaltes komt een tunneltje om veilig in- en uitstappen mogelijk te maken. Ook komen er nieuwe fietsenstallingen bij het nieuwe tankstation dat aan de westzijde van de N247 wordt gerealiseerd, aangevuld met Park & Ride en Park & Bike.

Informatiebijeenkomsten

Bewoners en ondernemers aan de Kanaaldijk en Slochterweg zijn persoonlijk geïnformeerd. In oktober vinden bewonersbijeenkomsten plaats voor de gehele omgeving van Het Schouw en Broek in Waterland. Hier worden alle varianten van plannen en te nemen maatregelen met de omgeving besproken.

De verwachting is dat richting 2020 met de uitvoering kan worden begonnen.

Verkeer en Vervoer artikelen