HomeNieuwsWelzijnOnderzoek sportvisserij: ‘Minder loodverlies, meer loodalternatieven gebruikt’

Onderzoek sportvisserij: ‘Minder loodverlies, meer loodalternatieven gebruikt’

Door een brief heeft Sportvisserij MidWest Nederland de stand van zaken met betrekking tot de afbouw van het loodgebruik in de hengelsport aan het gemeentebestuur laten weten. De brief is mede verstuurd namens de hengelsportvereniging voor Purmerend en Omstreken. De hengelsportvereniging is de grootse vereniging in onze regio.

Lood hoort niet thuis in het water. Daarom werkt de sportvisserij samen met andere (overheids- en natuur) organisaties aan het terugdringen van het loodgebruik in de hengelsport.

Georganiseerde sportvisserij

Het is één van de meest beoefende buitenactiviteiten. Heel veel mensen vissen in Nederland. In Purmerend en Omstreken is, zoals eerder genoemd, het de vereniging met de meeste leden. Op voetbal na is Sportvisserij Nederland – tevens lid van NOC*NSF – met bijna 700.000 leden de grootste sportbond Nederland.Hengelsportverenigingen organiseren tal van activiteiten op het gebied van educatie en participatie, waaronder vislessen voor de jeugd en vissen met ouderen, wat samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) wordt gedaan. Sportvissers genieten van het buiten zijn en zijn over het algemeen echte natuurliefhebbers.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Veel sportvissers gebruiken lood als verzwaring van de lijn. Lood is slecht voor mens, dier en milieu.
Onderzoek door Wageningen Marine Research heeft aangetoond dat het loodverlies door sportvisserij veel minder groot is dan eerder werd aangenomen.

Dit neemt niet weg dat vanuit de sportvisserij het loodgebruik wordt terugdrongen met als doel uiteindelijk stoppen. Met de Rijksoverheid (4 ministeries), de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo (brancheorganisatie gezelschapsdieren) is daarom in 2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij afgesloten.
Het doel van deze Green Deal is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Als tussenstation wordt gestreefd naar een reductie van 30% in 2021. Inzet daarbij is om via een cultuuromslag en gedragsverandering het loodgebruik snel terug te dringen.
In het najaar van 2021 wordt de Green Deal geëvalueerd en zal beoordeeld worden of aanvullende inzet en/of maatregelen nodig zijn.

Gedragsverandering en toename gebruik loodvervangers

Samen met de Green Deal partners heeft de georganiseerde sportvisserij bewust gekozen voor een tijdpad van tien jaar (2027) en een tussendoel na drie jaar (2021). Het vraagt tijd om draagvlak te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Zeker ook omdat niet alleen wordt gericht op de eindgebruiker, de sportvisser maar ook op detaillisten en (internationale) producenten.

De betrokkenheid en het enthousiasme vanuit verenigingen en sportvissers om de hengelsport te verduurzamen nemen snel toe. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende loodvrije pilotgebieden en de meer dan 100 loodvrije evenementen die jaarlijks worden georganiseerd.

Voorbeelden

Door borden te plaatsen op druk beviste plaatsen en het aanbieden van lood omwissel plaatsen in hengelsportwinkels in de buurt worden vissers gestimuleerd om over te schakelen naar loodvrije alternatieven. Tegelijk loopt er met medewerking van waterschap Stichtse Rijnlanden een pilot bij de Algemene Utrechtse Hengelsport Vereniging voor het loodvrij vissen van wedstrijden.

Verder zijn veel hengelsportverenigingen bezig met het bewustmaken van hun leden. Hierbij ziet de vereniging dat het loodvrije vissen aanslaat en er bewustzijn wordt gecreëerd. Steeds meer sportvissers gebruiken milieuvriendelijke vervangers voor lood. In 2019 maakte al 17% van de sportvissers gebruik van loodvervangers.

Europees loodverbod

Ook in Europa staat het gebruik van lood in de jacht en hengelsport in de belangstelling. Het European Chemical Agency (ECHA) heeft na uitgebreid onderzoek onlangs voorgesteld om de verkoop en het gebruik van lood in de hengelsport binnen enkele jaren in banden te leggen. (Dit voorstel is in lijn met de doelstelling van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. De verwachting is dat de ontwikkeling van loodvervangers hiermee in een stroomversnelling komt.

Alle informatie over Sportvisserij Loodvrij kunt u vinden op www.sportvisserijloodvrij.nl

Welzijn artikelen