HomeNieuwsRuimtelijke Ordening'Onderzoek ambities ineens stuk goedkoper'

‘Onderzoek ambities ineens stuk goedkoper’

PurmerendsMuseum

 

Het college wil een groot onderzoek doen naar de haalbaarheid en de financiële effecten van door de raad vastgestelde plannen. Denk hierbij aan een cultuur- en educatiecluster en een centrum voor de kunsten, waarin onder meer Muziekschool Waterland en Wherelant onderdak zouden moeten vinden. Maar ook de bouw van een topsporthal, die Purmerend als sportstad op de kaart zou moeten zetten, welzijnsaccommodaties en theater De Purmaryn.

 

Op 22 november jl. werd een voorstel om voor dit onderzoek een half miljoen euro door de raad afgewezen. Alle partijen waren kritisch tot zeer kritisch over het belabberde collegevoorstel. Wethouder Hans Engels zegde toe het collegevoorstel opnieuw plansgewijs in elkaar te zetten en hierbij ook de eventueel opgeknipte aanbestedingen voor onderzoekbureaus aan te geven. Dit nieuwe plan komt op 13 december a.s. in behandeling in het forum Algemene Zaken. Tot verrassing van de Stadspartij is het bedrag na veertien dagen huiswerk, maar liefst van een half miljoen euro omlaag bijgesteld tot 188.500 euro.

Die grote besparing is te danken aan het feit dat een nieuwe onderzoek naar de financi�le consequenties van een topsporthal voorlopig niet nodig is. Een toetsing van de eerder gemaakte berekingen is voldoende. Mocht de sporthal er uiteindelijk komen, dan zou er alsnog drie ton extra dienen te worden uitgetrokken voor het uitvoeringskrediet. Dat zegt het college, maar dat zegt wel meer dat later anders blijkt te zijn, stelt de Stadspartij.

 

Zo had VVD-fractievoorzitter Hans Boskemper op 22 november jl. geconstateerd dat er toen al een bureau bezig was met het onderzoeken van de museumcluster. Wethouder Engels ontkende dit eerst, maar toen Boskemper hiertoe de bewijsstukken overlegde moest hij, ingefluisterd door een van zijn ambtenaren, toegeven dat een bureau onder voorbehoud orienterende gesprekken aan het voeren was.

Nu blijkt uit de nieuwe stukken ook dat dit bureau niet op eigen risico orienterende gesprekken aan het voeren was. Trots wordt in de stukken zelfs vermeld dat de aanbesteding aan dit bureau volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Dat is inderdaad een hele prestatie, maar dit terzijde. Duidelijk is ook dat de tot nu toe gemaakte kosten door dit bureau (€ 15.000) hoe dan ook voor rekening van de gemeente komen. Het zal de Stadspartij benieuwen hoe wethouder Engels zich uit deze merkwaardige gang van zaken zal weten te praten.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen