HomeOnze teamsSeniorenafdelingOndersteuning indien nodig van senioren afdeling Stadspartij bij inschakelen WMO-loket Purmerend

Ondersteuning indien nodig van senioren afdeling Stadspartij bij inschakelen WMO-loket Purmerend

SeniorenStadspartij
Als inwoners van een gemeente maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kan er in veel gevallen een beroep worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is een wettelijk ingevoerde verplichting die de gemeente heeft als dienst naar haar inwoners. Zo ook in onze gemeente Purmerend.


Als iemand onvoldoende zelfredzaam is of niet goed mee kan doen in de maatschappij kan hij of zij hulp vragen bij de gemeente. De gemeente gaat dan tezamen met de aanvrager onderzoeken in welke vorm van ondersteuning gewenst is. Allereerst zal er worden gekeken in welke mate er ondersteuning vanuit het netwerk van de aanvrager mogelijk is.

 

Maatwerk
De gemeente Purmerend zet in op maatwerk als er een beroep wordt gedaan op de WMO.

De aanvrager wordt uitgenodigd voor een gesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek, en daarin worden de klachten geïnventariseerd en wordt met de aanvrager doorgenomen wat er kan worden georganiseerd. Als eerste wordt er gekeken wat er door de aanvrager zelf nog mogelijk kan worden gedaan, vervolgens wat er in de eigen omgeving (familie, buren, vrienden) aan ondersteuning mogelijk is. Daarna wordt er gekeken wat er voor mogelijkheden zijn aan algemene en collectieve voorzieningen en als al de genoemde mogelijkheden er niet zijn wordt er gekeken naar een maatwerkvoorziening. Het is altijd raadzaam om dit gesprek te voeren met een begeleider, een die bekend is met je situatie en die je vertrouwt.

De seniorenafdeling van de Stadspartij kan zich vinden in deze werkwijze waarbij wij wel blijven volgen dat er niemand tussen de wal en het schip raakt in dit proces.

 

Waarvoor ondersteuning
Waarvoor kunnen inwoners van Purmerend bij ons WMO-loket ondersteuning aanvragen.

Dat is op velerlei gebied, denk daarbij aan vervoersvoorzieningen zoals aanvullend openbaar-vervoer  (AOV) maar ook rolstoelvoorzieningen waar ook de scootmobiel onder valt.

Veel voorkomende verstrekte voorzieningen zijn de Hulp bij Huishouden (HbH), de meerdoen regeling, Gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, persoonsgebonden budget en dagbesteding.

Het WMO-loket in Purmerend is bereikbaar via de telefoon 0299-452455 of via de website van de gemeente loketwmo@purmerend.nl

Het kan zijn dat er bij een aanvraag problemen ontstaan of dat u als aanvrager niet tevreden bent over de uitkomst van de aanvraag. U kunt dan contact opnemen met de afdeling senioren van de Stadspartij (foto). Zie voor het adres de website.

Wij zullen dan samen met u onderzoeken of de aanvraag naar behoren is behandeld.

foto:Stadspartij

Seniorenafdeling artikelen