HomeNieuwsSociale ZakenOnderhandelaarsakkoord bereikt over cao SW

Onderhandelaarsakkoord bereikt over cao SW


De VNG heeft net voor de kerstdagen met de FNV en het CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2018. 

De afspraken:

  • Alle werknemers krijgen in maart 2016 een eenmalige uitkering van € 325,-  
  • De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2016 verhoogd van 3% naar 3,75%.
  • Daarnaast spraken de partijen af dat in 2016, 2017 en 2018 de door staatssecretaris Klijnsma (SZW) toegezegde loon-prijscompensatie wordt omgezet in salarisverhogingen. 
  • Verder zijn er afspraken gemaakt over werkzekerheid, begeleid werken en terugkeergarantie, en de seniorenregeling.

Basis 

Basis voor het onderhandelaarsakkoord en de daarin gemaakte afspraken is de resolutie van de ALV van de VNG in juni 2015, de vrijval van pensioenpremies vanaf 2016 en de toezegging van SZW om de loon-prijscompensatie in 2016, 2017 en 2018 toe te kennen aan de gemeenten ten behoeve van de SW.

Vervolg

De VNG legt het onderhandelaarsakkoord in januari voor aan de leden. Het bestuur besluit op 3 maart of de VNG het onderhandelaarsakkoord kan bekrachtigen.

Meer informatie

Sociale Zaken artikelen