HomeNieuwsWelzijnOmnibusenquête 2021 de thermometer welbevinden inwoners

Omnibusenquête 2021 de thermometer welbevinden inwoners

Tekstbord-stadspartij-maakt-verschil

De rapportage Omnibusenquête 2021 is gepresenteerd. Het onderzoek vond plaats een jaar na aanvang van de coronacrisis. Extra thema’s zijn aan de vragenlijst toegevoegd om te peilen hoe het met de inwoners gaat. Denk hierbij aan vragen over gezondheid en geestelijk welbevinden van de inwoners en werkgelegenheid.

Afwisselend is de omnibusenquête het ene jaar gericht op onderwerpen behorend bij het maatschappelijk domein en het andere jaar gericht op onderwerpen behorend bij het ruimtelijk domein en bij het domein bedrijfsvoering en diensten. De enquête wordt afgenomen via het internetpanel.
De panelleden zijn representatief verdeeld over geslacht, leeftijd en wijk. Op 25 maart 2021 kregen circa 3.000 panelleden het verzoek de omnibusenquête in te vullen; 1.900 ofwel 64% gaf hieraan gehoor.

Enkele uitkomsten samengevat

Het is prettig wonen in Purmerend. Inwoners geven de stad en hun eigen buurt een 7,7. De gemeentelijke dienstverlening krijgt een ruim voldoende (7,2). Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal ontwikkelingen. De tevredenheid met de afhandeling van bewonersmeldingen is  toegenomen.
De respondenten oordelen positiever over het onderhoud van de openbare ruimte, met name wat betreft het onderhoud van het groen.

Meer mensen vinden dat de gemeente  Purmerend inwoners betrekt bij plannen en dat men daadwerkelijk invloed heeft op de besluitvorming. Bij aanvang van de coronacrisis waren de ervaren gezondheid en het
geestelijk welbevinden bij de inwoners minder goed dan daarvoor.
Een jaar later heeft dit zich hersteld, alleen niet voor de 18 t/m 29 jarigen. Van hen geeft 14% het eigen geestelijk welbevinden een onvoldoende. Vóór de coronacrisis was dit 6%.

De Omnibusenquête 2021 is gericht op onderwerpen behorend bij het ruimtelijk domein en domein bedrijfsvoering en diensten. Aan bod komen onder meer stad en buurt om in te leven, gemeentelijke dienstverlening, bewonersmeldingen, bereikbaarheid per bus, staat van onderhoud openbaar groen, bezoek binnenstad, boodschappen en winkelen, veiligheid en overlast, inkomen en schulden en meedenken en meedoen.

Lees HIER de RAPPORTAGE Omnibusenquete 2021

Sinds 1990 houdt de gemeente Purmerend de omnibusenquête. In een omnibusenquête wordt een aantal onderwerpen aan de inwoners voorgelegd. Door de bundeling van onderwerpen is het een efficiënte manier van onderzoek doen. Daarnaast kunnen door herhaling van onderwerpen ontwikkelingen in beeld worden gebracht.

De Omnibusenquête wordt gebruikt als onderlegger voor het opstellen van beleid en voor het signaleren van trends in de samenleving.

De Stadspartij ziet in de resultaten een duidelijke invloed van de partij op de positieve ontwikkelingen en hoopt die invloed ook de komende jaren te kunnen blijven uitoefenen.

Welzijn artikelen