HomeNieuwsWelzijnNoord Holland investeert 4 miljoen in Marker Wadden

Noord Holland investeert 4 miljoen in Marker Wadden


De provincie Noord-Holland wil 4 miljoen euro bijdragen aan het project  Marker Wadden. Het project bestaat uit de aanleg van vijf eilanden in het Markermeer-IJmeer.

Voorwaarde daarbij is dat ook andere partijen bijdragen.

Marker Wadden is het grootste natuurproject in het Markermeer-IJmeer. Het versterkt de economie, natuur, recreatie en waterkwaliteit in Noord-Holland. Op termijn biedt de natuurimpuls meer ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in het Markermeer-IJmeer en geeft het een extra boost aan de biodiversiteit. Het eerste van de vijf eilanden is bijna klaar. De Noord-Hollandse bijdrage is bedoeld voor een van de volgende eilanden. 

Visie waterrecreatie 2030
De recente Visie Waterrecreatie 2030 van Noord-Holland laat zien dat er veel wensen en ambities in dit gebied zijn voor waterrecreatie. Het aantal kustbewoners van het Markermeer-IJmeer neemt toe vanwege de woningbouwplannen. Steeds meer bewoners willen een boot(je) bij de woning of in de buurt. Het Markermeer-IJmeer kan ook meer gaan betekenen voor de noodzakelijke spreiding van het toerisme uit de Randstad.

Natura 2000
Het Markermeer-IJmeer is een Europees beschermd gebied (Natura 2000). Activiteiten moeten worden getoetst aan strikte natuurvoorwaarden. Als de natuurwaarden te laag zijn, kunnen bepaalde activiteiten niet of beperkt doorgaan. De natuurimpuls maakt deel uit van eerdere afspraken die overheden in 2013 over het gebied hebben gemaakt over woningbouw, wegen bereikbaarheid en natuur in de regio

Welzijn artikelen