HomeNieuwsEconomieNoord-Holland bereikt maximale capaciteit voor grootverbruikers

Noord-Holland bereikt maximale capaciteit voor grootverbruikers

Ernstige zorgen over stroomvoorziening


TenneT liet woensdag 18 oktober weten dat voor grootverbruikers de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet in Noord-Holland is bereikt. Er komt een voorlopige stop voor grootverbruikers die een nieuwe of verzwaarde aansluiting willen op het elektriciteitsnet.

Het college van Purmerend is door Liander geïnformeerd over de drukte op ons regionale stroomnetwerk. In aanvulling liet Tennet deze week in een landelijke persbericht weten dat ook het hoogspanningsnet haar limiet bereikt. Tennet heeft ook een formele vooraankondiging gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de praktijk betekent dit een stop op het aannemen van aanvragen van grootgebruikende bedrijven vanaf 18 oktober. Deze bedrijven, die een aansluiting van meer dan 3 x 80 ampère nodig hebben, komen dus op een wachtlijst.

Door een bericht van de Purmerendse wethouders Coen Lageveen en Mario Hegger en een persbericht van de provincie Noord-Holland worden we hierover geïnformeerd.

Gevolgen voor aanvragen nieuwe aansluiting

Op steeds meer plekken in het land en ook in Purmerend is een nieuwe aansluiting of uitbreiding van een elektriciteitsaansluiting niet meer vanzelfsprekend. Dit wordt veroorzaakt door de snel groeiende vraag naar én aanbod van elektriciteit bij particulieren en bedrijven. Het bestaande netwerk kan deze toename van ‘verkeer’ niet tot nauwelijks nog verwerken.

Door de leveringsproblematiek kunnen bedrijven, scholen, en andere ontwikkelingen op steeds meer plekken voorlopig niet worden aangesloten. Dit heeft enorme economische en maatschappelijke impact. Tot er nieuwe hoogspanningskabels worden gelegd wordt bekeken hoe het stroomnet zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt.

Eerder ingediend en geaccepteerde aanvragen worden afgehandeld

Er bestaat verschil tussen geaccepteerde aanvragen die al eerder zijn gedaan voor geplande woningbouw en bedrijfsontwikkeling, en nog in te dienen aanvragen voor uitbreiding van bestaande aansluitingen of voor nieuwe stroomaansluitingen.

Geaccepteerde aanvragen worden gewoon afgehandeld. Hier is rekening mee gehouden in de capaciteitsplanning. Nieuwe aanvragen komen op een wachtlijst. Deze wachtlijsten zijn niet eerder op te lossen dan dat de capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is vergroot.

Effecten voor de inwoners en ondernemers in Purmerend.

Het regionale netwerk wordt versterkt. Er komt een nieuw station in Baanstee-Noord en het bestaande station aan de Schaepmanstraat wordt vergroot. Deze projecten zijn in volle gang. De voorbereiding op de technische realisatie gaat voorspoedig en levert in de jaren 2026 en 2027 substantieel extra capaciteit op.

Om verder te groeien, in vraag en/of in aanbod, moet ook het hoogspanningsnet worden uitbereid. Ook hiervoor is nieuwbouw gepland maar de realisatie hiervan duurt veel langer.

Vooralsnog is er voldoende capaciteit om de geplande woningbouw van stroom te voorzien. Maar ook hierbij moeten we rekening houden met onzekerheden het college weet bijvoorbeeld niet hoeveel inwoners de komende jaren overstappen op een elektrische auto of hoeveel zonne-energie particulieren en bedrijven opwekken.

Effecten voor grootverbruikers het grootst

De effecten voor bedrijven zijn het grootst. Ondernemers die worden opgevat als grootgebruiker kunnen geen aansluiting krijgen voor nieuwe of uit te breiden aansluitingen. Wetende dat ondernemers altijd te maken hebben met een dynamische omgeving, kan dit daadwerkelijk ingrijpen op de plannen en de wendbaarheid van bedrijven voor de economische doorontwikkeling.

Naast nieuwbouw van het net, kunnen de lokale gezamenlijke belanghebbenden ruimte creëren om te ondernemen, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Op 10 oktober bood Liander, in samenwerking met de provincie, het college hiervoor inspiratie in een webinar over dit onderwerp. Het college geeft hier nu verder gevolg aan.
Concreet wordt dit gedaan door het overleg met en tussen de ondernemers met bestaande stroomaansluitingen te organiseren. Ondernemers worden door het college uitgenodigd om samen te verkennen welke kansen er zijn om de pieken en dalen in het stroomgebruik af te vlakken door ‘spitsmijden’  en mogelijk ook onderling, tussen bedrijven capaciteit uit te wisselen. Hierbij ontlasten gebruikers op drukke momenten het net en krijgen hiervoor een vergoeding. De mogelijkheden om dit in de praktijk vorm te geven zijn (nu nog) begrenst door de mededingingswet. Wij verwachten dat dit op korte termijn verandert en lopen hier alvast met voorbereidende verkenningen op vooruit.

Uit onderzoek van TenneT zal blijken of ‘spitsmijden’ versneld tot extra capaciteit kan leiden. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2024 verwacht.

Economie artikelen