HomeNieuwsWelzijnNoodsteun energie en huur maatschappelijke instellingen

Noodsteun energie en huur maatschappelijke instellingen

Foto Stadspartij-BPP


Steeds meer maatschappelijke partners maken zich zorgen om de stijgende lasten van onder andere energie en huur en de gevolgen die dat heeft voor de exploitatie en het activiteitenaanbod in Purmerend. Om maatschappelijke partners tegemoet te komen, is besloten om hiervoor een subsidieregeling uit te werken.

Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Purmerend de subsidieverordening ‘Noodsteun energie en huur voor maatschappelijke organisaties Purmerend’ vastgesteld. Deze regeling kunt u hier vinden.

De subsidieverordening richt zich op het voorkomen van ernstige verslechtering van de financiële positie van maatschappelijke organisaties en de gevolgen die de prijsstijgingen energie en huur hebben voor het maatschappelijke aanbod in de gemeente.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een subsidie op basis van deze verordening, kunt u bijgevoegd subsidieformulier gebruiken om de subsidie aan te vragen. De subsidie kan voor zowel 2022 als 2023 worden aangevraagd. In het formulier en de subsidieverordening leest u welke stukken u bij de aanvraag dient mee te sturen. Indien u niet rechtstreeks van de gemeente reguliere subsidie ontvangt (maar bijvoorbeeld via SPURD), dient u bij de aanvraag ook uw afschrift van de oprichtingsakte dan wel de meest actuele statuten mee te sturen, de jaarcijfers 2022 en een balans en/of inzicht in uw eigen vermogen aan te leveren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 oktober 2023 door het ondertekende formulier te sturen aan subsidie@purmerend.nl.

Welzijn artikelen