HomeNieuwsWelzijnNog geen locatie gevonden voor stedelijk jongerencentrum

Nog geen locatie gevonden voor stedelijk jongerencentrum

buzzhome

Het is nog niet duidelijk waar in Purmerend het stedelijk jongerencentrum komt. Dat laat wethouder Roald Helm van de Stadspartij weten aan de gemeenteraad van Purmerend. Jongerencentrum Buzz-Home (foto) is inmiddels gesloten.

Op 15 juni jl. heeft de gemeenteraad zich, naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2012-2015 uitgesproken Villa Clementine en de Doelestallen niet te willen bestemmen, zowel tijdelijk als definitief, voor het stedelijk jongerencentrum. De afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Purmerend bereidt op dit moment een nieuw advies voor en daarin worden alternatieve opties uitgewerkt als alternatief voor de villa.

Wat willen en vinden de jongeren zelf?

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is: “wat willen en vinden de jongeren zelf?”. In het kader van een contextgedreven aanpak wordt dan ook (in samenwerking met o.a. Clup, Streetcornerwork, de Duiventil, Purmerend Jong in Ondernemen, etc.) de doelgroep actief benaderd om er achter te komen waar de behoeften van de jongeren liggen.

Mario_Hegger_2011-08Jeugd is mobieler

De fractie van de Stadspartij is niet tegen een stedelijk jongerencentrum, als de jongeren zelf dit graag zouden willen hebben. De Stadspartij is altijd voorstander geweest van kleinschalig jongerenwerk in de wijken. “Nu blijkt dat de jeugd veel mobieler is dan vroeger,” zegt raadslid Mario Hegger (foto) van de Stadspartij. “Jongeren gaan zelf kijken welke plek zij het meest geschikt vinden om elkaar te ontmoeten, of ze hangen gewoon rond. Een stedelijk jongerencentrum zal een plek moeten zijn waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen en de ontmoetingsfunctie moet zeker blijven bestaan.”

Activiteiten

Voor de activiteiten kan men elders in Purmerend terecht, zoals P3, de muziekschool en sportverenigingen, vindt de Stadspartij. “Hierdoor is het mogelijk om jeugdcentra in heel Purmerend te gebruiken. De basis waar dit allemaal tot stand komt ligt in de verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisaties, vrijwilligers en de jongeren zelf.”

Locatie

Waar het stedelijk jongerencentrum gevestigd zou moeten worden, weet de Stadspartij nog niet. “De Stadspartij wacht af met welke mogelijke locaties het college van B&W komt. De  voormalige kerk op de Kanaalstraat 10 is een mooie optie, maar of het bouwtechnisch en financieel haalbaar is valt nog te bezien.

Hoe nu verder?

Het gebouw van jongerencentrum Buzz Home voldeed al langere tijd niet meer aan de technische voorwaarden en de voorwaarden die het jongerenwerk zichzelf stelt om bijvoorbeeld veiligheid van personeel en bezoekers te garanderen. Het gebouw is dan ook weggehaald van de Koemarkt op 26 oktober jl. Tot aan de opening van het stedelijk jongerencentrum worden de activiteiten van jongerencentrum Buzz Home ondergebracht in het gebouw van jongerencentrum De Kern in Overwhere.

Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Door bundeling van de professionals van Buzz Home en de Kern kan ook het jongerenwerk Nieuwe Stijl doorgevoerd worden. Zo kan er al een start gemaakt worden met het activiteitenaanbod rondom talentontwikkeling en programma’s met betrekking tot jongerenparticipatie. Doordat de professionals (jongerenwerkers en sociaal beheerders) hun uren inzetten vanuit één locatie, kan er veel effectiever en efficiënter met hun tijd worden omgegaan en tegelijkertijd meerdere activiteiten tegelijkertijd worden aangeboden voor verschillende doelgroepen.

Com-ic blijft open

Over bovenstaande zal met de naaste omgeving, doelgroep en samenwerkingspartners gecommuniceerd worden. Clup en st. Streetcornerwork werken nauw samen als het gaat om het doorverwijzen van de jeugd uit het centrum naar de Kern. Jongerencentrum Com-ic zal wel geopend blijven tot aan de opening van het stedelijk jongerencentrum.

Welzijn artikelen