HomeNieuwsAlgemeen BestuurNieuwjaarstoespraak cvdK Remkes: ‘maak tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk’

Nieuwjaarstoespraak cvdK Remkes: ‘maak tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk’

 

Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes (foto), pleit voor de mogelijkheid van tussentijdse verkiezingen van gemeenteraden. Dit zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak van vanmiddag 9 januari 2015.

Remkes is alleen voor de introductie van de mogelijkheid voor een tussentijdse ontbinding van de gemeenteraad als er een structurele aantasting van de gemeentelijke bestuurskracht en daarbij behorende taakverwaarlozing dreigt. Tussentijdse verkiezingen moeten niet bij iedere willekeurige gemeentelijke politieke crisis mogelijk zijn, maar wel als het algemeen belang structureel ondergraven dreigt te worden.

De heer Remkes spreekt in zijn nieuwjaarstoespraak in de eerste plaats zijn afschuw uit over de aanslag in Parijs eergisteren. “Bij deze barbarij schieten woorden tekort. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Onze grondwettelijke vrijheden, die voor iedereen gelden, en die door de eeuwen heen in onze westerse, open samenleving via een lange en moeilijke weg zijn verworven en opgebouwd, zijn het verdedigen meer dan waard. Daarvoor te vechten is de kern van onze burgerplicht.”
Hij gaat voorts in op de rol van de ambtenaar als overheidsdienaar en diens bijzondere rechtspositionele status, die binnenkort wordt afgeschaft.

Tenslotte noemt hij de Statenverkiezingen, die op 18 maart plaatsvinden, en het dilemma dat daarbij niet alleen provinciale onderwerpen, maar ook landelijke onderwerpen aan de orde komen, omdat Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Hij vraagt dit dilemma te betrekken bij de komende discussie over de toekomstige positie van de Eerste Kamer.

Algemeen Bestuur artikelen