HomeNieuwsSociale ZakenNieuwe WMO zorgt voor meer rechtzaken

Nieuwe WMO zorgt voor meer rechtzaken

gehandicapt
Het wetsvoorstel dat vanaf 2015 de langdurige zorg moet regelen, leidt tot onduidelijkheid en minder rechtsbescherming van mensen die deze zorg nodig hebben. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies dat vrijdag is gepubliceerd. Eerder waarschuwde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hier ook al voor. 

Versnipperd beleid
Gemeenten krijgen met de nieuwe Wmo-wetgeving meer zorgtaken. De budgetten worden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten, die deze budgetten moeten gaan verdelen over degenen die zorg aanvragen. ,,De ene gemeente kan een voorziening toewijzen, terwijl een andere gemeente dat in een soortgelijk geval kan afwijzen. Een dergelijk versnipperd beleid leidt tot rechtsongelijkheid en naar verwachting tot een toename van het aantal rechtszaken’’, staat in het advies.

Vraagtekens bij controles
De raad is ook kritisch over extra bevoegdheden die gemeenten krijgen. Zo zijn gemeenten volgens de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Gemeenten krijgen daarbij vergaande bevoegdheid om woningen binnen te gaan zonder toestemming van de bewoner om een controle uit te voeren. De raad zegt daar ,,vraagtekens bij te plaatsen”.

 

Sterke wet

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) reageerde na afloop van de ministerraad: ,,Dit is waar consultatie voor bedoeld is en ieder advies is er een. Ik wacht nu alle overige adviezen af en zal er vervolgens een goede en sterke wet van maken.’.

Sociale Zaken artikelen