HomeNieuwsVerkeer en VervoerNieuwe dienstregeling EBS gaat in op 17 augustus 2014

Nieuwe dienstregeling EBS gaat in op 17 augustus 2014

ebsgeelrood
Het nieuwe vervoerplan voor Waterland 2014/2015 leidt tot een nieuwe dienstregeling. De nieuwe dienstregeling gaat in per 17 augustus.
De vervoersautoriteit van de Stadsregio heeft ingestemd met het nieuwe vervoersplan.
Het is voor de redactie onduidelijk in welke mate het gemeentebestuur van Purmerend invloed heeft uitgeoefend op het in eerste instantie afgewezen plan.

Wat gaat er veranderen voor de rode (bussen) R-netlijnen?
Reizigers naar Purmerend behouden hun snelle en hoogfrequente verbindingen met Amsterdam. Lijn 301, 304, 306, 307en 308 blijven hoogfrequent rijden. In de spits tenminste 6x per uur, van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur en ‘s avonds na 20:00 en op zondag 2x per uur. Deze succesformule wordt ook consequenter doorgevoerd in andere delen van Waterland. Reizigers naar onder meer Landsmeer, Volendam, Edam en Monnickendam gaan er met deze maatregelen fors op vooruit. Naar deze plaatsen neemt het aantal sneldienstritten flink toe, daarmee bereiken reizigers sneller hun bestemming. Zo wordt het toch al goede openbaar vervoer in Waterland nog aantrekkelijker. Wij verwachten daarom nieuwe reizigers aan te trekken, zowel onder inwoners als bezoekers van Waterland. Op de uitlopers van het R-net naar kleinere plaatsen als De Rijp en Middenbeemster worden maatregelen genomen om meer reizigers te trekken. Op de rustigste momenten zal het aantal ritten per uur op deze uitlopers worden verlaagd.

Lijn 301 (Amsterdam CS – Purmerend) zal op zaterdag tot 20:00 het Buikslotermeerplein overslaan. Reizigers naar Amsterdam Noord kunnen gebruik maken van lijn 105 die ook op zaterdag zal rijden. Purmerend – De Rijp: Het aantal reizigers in de daluren is op dit traject gering, op zondag minder dan 3 reizigers per rit en rijdt nog maar 1x per uur. Lijn 301 zal op werkdagen 2x per uur gaan doorrijden van Purmerend naar Edam en verbindt de scholen in Overwhere en De Koog met Edam. In het plan is er een halte langs de N244 ter hoogte van De Baanstee toegevoegd.

Lijn 306 blijft tussen Amsterdam en Purmerend hoogfrequent rijden. Er zijn echter weinig reizigers die gebruik maken van de ritten op de uitloper van de route van Purmerend naar Middenbeemster. Tussen de spitsen en in het weekeinde wordt het aantal ritten op dit lijndeel per uur verlaagd van 2x naar 1x per uur. De dienstregeling wordt afgestemd op lijn 129 (Alkmaar – Middenbeemster – Purmerend). ’s Ochtends tussen 6:00 en 9:00 en ’s middags tussen 14:00-19:00 wordt nog steeds 2x per uur gereden.

Lijn 307 zal op zaterdag het Buikslotermeerplein overslaan. Lijn 105 zorgt dat de verbinding met Amsterdam Noord intact blijft. Op werkdagen zullen in de spits enkele ritten van lijn 307 doorrijden naar De Baanstee in Purmerend.

Lijn 311 en lijn 315 worden samengevoegd tot één R-net lijn 315 (Amsterdam CS – Monnickendam – Marken) en gaat vaker rijden tussen Amsterdam CS en Monnickendam, overdag 4x per uur. Veel reizigers profiteren van deze maatregel door een forse toename van het aantal snelle ritten tussen Amsterdam en Monnickendam. Reizigers naar Amsterdam Noord kunnen gebruik maken van de nieuwe lijn 111. ’s Avonds en op zondag, wanneer lijn 111 niet rijdt, maakt lijn 315 een extra stop op het Buikslotermeerplein. Lijn 315 zal worden verlengd van Monnickendam naar Marken. Deze wijziging is een grote verbetering voor reizigers tussen Marken en Amsterdam centrum. De reistijd tussen Amsterdam en Marken neemt af met circa 3 minuten tot 9 minuten in de spits. Reizigers van Marken naar Amsterdam Noord zullen door deze wijziging moeten overstappen. In Broek in Waterland bestaat aansluiting op lijn 110.

Lijn 312 gaat vaker rijden en wordt daardoor een volwaardige R-net lijn: Dit is een forse verbetering voor de reizigers tussen Edam, westelijk Volendam en Amsterdam CS. Lijn 312 is op dit traject namelijk ruim tien minuten sneller dan lijn 118, die komt te vervallen.

Lijn 314 en lijn 317 worden samengevoegd. R-net lijn 314 gaat vaker rijden, maar niet meer via het Buikslotermeerplein. Dit is een forse verbetering voor de reizigers tussen Hoorn, Zeevang, Edam en Amsterdam. Op werkdagen een verdubbeling van de ritten en korte reistijd. Verder blijft deze lijn tussen Monnickendam en Edam altijd rijden via de N247. Reizigers naar Amsterdam Noord stappen te Broek in Waterland over op lijn 110 of 111.

Lijn 316 wordt een volwaardige R-netlijn: Dit is een flinke verbetering voor reizigers tussen Volendam en Amsterdam. Met deze verbinding kan ook de toeristische markt beter worden bediend. Lijn 316 rijdt twee keer per uur via de Saturnusstraat in Volendam, zodat hier een goede verbinding met Amsterdam CS in stand blijft. De overige ritten blijven rijden via de Julianaweg. Lijn 316 zal onderweg ook stoppen te Monnickendam, Broek in Waterland en Het Schouw. ’s Avonds maakt lijn 316 een extra stop op het Buikslotermeerplein.

Lijn 319 is de R-net opvolger van lijn 124. Deze verbinding tussen Amsterdam CS en Landsmeer wordt opgewaardeerd tot een volwaardige R-net lijn. Veel reizigers profiteren van deze maatregel, omdat het aantal snelle ritten tussen Amsterdam en Landsmeer fors toeneemt. ’s Avonds na 20:00 maakt lijn 319 een extra stop op het Buikslotermeerplein.

Verbindingen met Amsterdam-West
Er rijden nu een aantal Bizzliners vanuit Waterland naar Amsterdam-West. Het gemiddeld aantal reizigers per lijn ligt ver onder de noodzakelijke bezetting. De lijnen worden nu gebundeld in de nieuwe lijn 309 tussen De Purmer en Amsterdam Sloterdijk. Daar is een prima aansluiting op de metro en de bussen van het GVB en de NS-treinen. Door deze maatregel gaan wij vaker rijden naar Amsterdam – West. Lijn 309 lijn rijdt elke werkdag tot 20.00 uur ieder half uur en in de spits ieder kwartier. Hierdoor wordt de verbinding ook aantrekkelijk voor de forens die buiten de spits gebruik willen maken van de bus. Bijkomend voordeel voor de reiziger is dat de Bizzliner-toeslag verdwijnt op deze lijn. De Bizzliners 371, 372, 373 en 374 komen hiermee te vervallen. 4

Lijn 309 stopt onderweg onder andere in Ilpendam en Het Schouw, waar overstapmogelijkheid bestaat voor reizigers richting Monnickendam en Volendam. In de spits zal een aantal ritten van lijn 309 blijven doorrijden naar Riekerpolder. Een aantal spitsritten start bovendien in Edam. Vanaf Edam Busstation is de reistijd naar Amsterdam West iets korter dan de huidige route van lijn 373.

Bizzliners van en naar Amsterdam Zuidoost
Vanuit Waterland rijdt een vijftal Bizzliner lijnen naar Amsterdam Zuidoost. De bezetting in de spitsrichting is redelijk tot goed. Buiten de spitsen is deze te laag. EBS stelt op deze lijnen een aantal wijzigingen voor. De belangrijkste hiervan zijn:

Lijn 376 gaat tussen de spitsen ieder half uur rijden, in plaats van ieder uur. Deze ritten worden overgenomen van lijn 377.

Lijn 377 wordt daarmee teruggebracht tot een spitslijn. De reden hiervoor is de introductie van lijn 309 in De Purmer. Reizigers in de daluren tussen Amsterdam Zuidoost en De Purmer kunnen ieder half uur gebruik maken van lijn 376 en stappen te Ilpendam over op lijn 103, 304, 307 of 309.

Wat gaat er veranderen voor de gele aanvullende lijnen?
Het R-netwerk wordt aangevuld met gele lijnen om te komen tot een compleet en fijnmazig aanbod. Er maken alleen te weinig mensen gebruik van deze lijnen. Ondanks de aangeboden halfuurdiensten is het aantal reizigers eerder af- dan toegenomen. De gele bussen rijden te vaak met teveel lege stoelen rond. Vanuit economisch oogpunt zijn deze lijnen niet voort te zetten, maar een aantal lijnen heeft wel een sociale functie. EBS zal daarom maatregelen nemen die het aanbod op de aanvullende lijnen beter afstemmen op de vraag. Dit betekent dat routes worden gebundeld. Om de sociale functie te behouden verdwijnen de meeste lijnen niet, maar zal het aantal ritten wel naar beneden gaan. De busuren die we zo besparen gebruiken we om vaker te rijden op plaatsen en tijdstippen waar er meer reizigers gebruik van kunnen maken.

De aanvullende busverbindingen met Amsterdam-Noord
De bussen tussen Waterland en Amsterdam Noord hebben een matige bezetting. Overdag zal deze verbinding worden geboden door de gele bussen. Deze lijnen rijden van maandag t/m zaterdag 20:00 ieder half uur. Met het nieuwe vervoerplan eindigen de gele bussen voortaan op het Buikslotermeerplein en zullen niet meer doorrijden naar Amsterdam CS. In de avonduren en de zondagen zullen de R-net lijnen een extra stop maken op het Buikslotermeerplein, zodat de verbinding met Waterland gegarandeerd blijft.

Lijn 105 gaat ook op zaterdag rijden tussen Amsterdam Noord en Purmerend

Lijn 109 wordt beperkt tot de spitsuren. Het aantal reizigers in de spitsuren is minimaal.

Lijn 110 en lijn 118 worden samengevoegd tot één lijn van Amsterdam Noord naar Volendam en Edam. Lijn 110 eindigt op Buikslotermeerplein en rijdt niet meer door naar Amsterdam CS. In Edam blijft lijn 110 rijden via de Keetzijde. Lijn 118 komt hiermee te vervallen. Dit betekent voor reizigers 5

uit de Broekgouw in Volendam die naar Amsterdam Noord willen dat er overgestapt moet worden in Broek in Waterland. De snellere verbinding compenseert hier de overstaptijd.

Lijn 111 is tussen Buikslotermeerplein en Monnickendam de opvolger van lijn 311.

Lijn 125 zal ook eindigen bij het Buikslotermeerplein. Deze lijn blijft rijden op zondag, maar de frequentie wordt dan verlaagd van 2x tot 1x per uur. Er wordt rekening gehouden met de bezoektijden van het Boven IJ Ziekenhuis.

De gele busverbindingen met Purmerend
Lijn 103 Het aantal reizigers tussen Monnickendam en Purmerend is laag: gemiddeld ongeveer 7 reizigers per rit op werkdagen. Lijn 103 rijdt op werkdagen 2x per uur, maar dit heeft de afgelopen jaren niet geleid tot meer reizigers. Vanwege de omslachtige route van Monnickendam via Het Schouw en De Purmer Zuid naar Purmerend is lijn 103 niet aantrekkelijk voor reizigers en onnodig duur in exploitatie. We houden deze lijn wel overeind, omdat een directe verbinden tussen beide kernen sociaal wenselijk is. Dit wordt beperkt tot 1 rit per uur. In de spits blijft lijn 103 wel 2x per uur rijden. Ook op zaterdag blijft lijn 103 1x per uur rijden, maar het rijden op zondag vervalt. De route wijzigt niet.

Lijn 110 en lijn 118 worden samengevoegd tot één lijn (lijn 110) van Edam via De Purmer naar Purmerend. Gekozen wordt voor de route via de Overlanderstraat en Bovenlandsestraat, in plaats van via de Grotenhuysweg en IJsselmeerlaan. Lijn 110 rijdt zo centraal door de Purmer Noord en bedient onderweg het Waterlandziekenhuis en het station Purmerend. Lijn 118 komt daarmee te vervallen. Reizigers tussen Volendam Blokgouw en Purmerend kunnen gebruik maken van lijn 312, die vaker gaat rijden, en stappen op Edam Busstation over op lijn 110 of 301.

Lijn 121 tussen Purmerend en Wormerveer heeft een lage bezetting. Omdat er zo weinig reizigers gebruik maken van deze verbinding gaat het aantal ritten gedurende de hele dag naar 1x per uur (was in de spits nog 2x per uur).

Lijn 122 wordt verbonden aan lijn 125. De gecombineerde lijn krijgt lijnnummer 125. In Purmerend wordt een kortere route gereden via Weidevenne Noord in plaats van via de Gorslaan, dat levert tot 7 minuten tijdwinst op. Lijn 122 rijdt momenteel in de spits 2x per uur. Dit heeft niet geleid tot meer reizigers. Het aantal ritten wordt verlaagd naar 1x per uur. In de dienstregeling wordt rekening gehouden met de aanvangstijden van de scholen in Purmerend.

Waar het aantal ritten per uur afneemt, zorgen we er steeds voor dat minimaal voldaan blijft worden aan wat hierover in het contract met de opdrachtgever, de Stadsregio Amsterdam, is bepaald. 6

Nachtlijnen
Het nachtnet rijdt sinds december 2013 op donderdag, vrijdag en zaterdag en trekt hoofdzakelijk uitgaanspubliek vanuit Amsterdam richting Waterland. Op donderdag wordt er veel gebruik gemaakt van de bussen en ziet EBS mogelijkheden om het vervoeraanbod uit te breiden. Deze uitbreiding wordt mogelijk door te besparen op momenten waar de vervoervraag achterblijft. Dit is onder meer het geval op lijn N10 en op alle nachtritten richting Amsterdam.

Lijn N01 wordt in de route op enkele onderdelen versneld, waardoor reizigers vlotter op hun bestemming zijn. Lijn N01 zal in Purmerend het rondje door de Wheermolen overslaan.. Richting Amsterdam CS rijdt lijn N01 een kortere route via de Jaagweg. Op donderdag zal er een extra late rit rijden.

Lijn N04 gaat ook op donderdag rijden. EBS biedt het uitgaanspubliek van Amsterdam naar Purmerend De Purmer zo een rechtstreekse verbinding.

Lijn N10 gaat op zaterdag ieder uur rijden. Net als op vrijdag bieden N10 en N14 samen een halfuurdienst richting Waterland. Richting Amsterdam CS worden ritten overgenomen door lijn N14, die een meer rechtstreekse route rijdt en onder andere stopt op Volendam Zeestraat en Monnickendam Bernhardbrug.

Lijn N14 gaat rijden via Volendam Zeestraat, ook op donderdag. Op donderdag zal N14 bovendien een extra late rit rijden tussen Amsterdam, Edam en Hoorn. Lijn N14 biedt op vrijdag en zaterdag samen met N10 een halfuurdienst tussen Amsterdam, Volendam en Edam.

Scholieren- en buurtbuslijnen
Geen bijzonderheden voor de buurtbuslijnen 413 en 416 en scholierenlijn 610 en 611.

Lijn 614 zal in Hoorn via de Berkhouterweg gaan rijden en meer scholen aandoen, terwijl de reistijd enkele minuten korter wordt.

Bron lijnen: EBS-OV nieuws

 

Verkeer en Vervoer artikelen