HomeNieuwsWelzijnNieuwbouw SG Rietveld: ideale mix van theorie en praktijk

Nieuwbouw SG Rietveld: ideale mix van theorie en praktijk


“Wat hebben onze scholieren het meest nodig?” was de centrale vraag, vertelt Kathrin van de Loo, directeur SG Gerrit Rietveld aan de Spinnekop 1 in Purmerend. Het resultaat is prachtige, moderne, lokalen in een fonkelnieuw schoolgebouw, waarbij de samensmelting van theorie en praktijk centraal staat. “Een schoolomgeving om trots op te zijn.” Rond kerst is de nieuwbouw in gebruik genomen.

Het is voor kinderen van 12 tot 16 jaar een hele opgave om een beroepskeuze te maken. Veel jongeren hebben hun idealen, maar zijn die ook reëel? Is het vak wat hen voor ogen staat haalbaar? Wat houdt de studie in, hoe gaat het eraan toe in de bedrijfstak en valt er later werk te vinden op dat gebied? “Allemaal vragen waarbij wij onze scholieren helpen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen over hoe het bedrijfsleven er in de praktijk uit ziet. Bij ons gaan studie en loopbaanbegeleiding hand in hand,”vertelt Katrin.
De leerlingen oriënteren zich bij SG Gerrit Rietveld op de mogelijkheden die het bedrijfsleven in de regio hen te bieden heeft. Er wordt gekeken naar hun wensen en talenten. De bedrijven in de regio spelen daarbij een belangrijke rol.

Stages Volgens Van de Loo vinden de scholieren de stages bij bedrijven de leukste periode van hun schoolcarrière. Ze komen in aanraking met het echte bedrijfsleven en mogen daar laten zien wat zij kunnen. Op die manier krijgen ze een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden die bepaalde beroepen hen bieden. Van de Loo: “Wil iemand automonteur worden? Bij ons op school werken de leerlingen 12 uur per week in een praktijklokaal dat een autogarage simuleert. Om daarnaast lekker te gaan sleutelen bij een erkend stagebedrijf spreekt leerlingen aan. Het geleerde wordt direct in de praktijk gebracht en dat geeft een enorme motivatie om de opleiding zo snel en zo goed mogelijk af te ronden om verder te kunnen leren op MBO niveau.” Het mooie van stages is dat de jongeren leren omgaan met werktijden, sociale contacten en verantwoordelijkheden in het bedrijf en daarin veel waardering krijgen. De zogeheten ‘snuffelstages’ zijn van groot belang. Vooral voor hen die nog niet precies weten welke richting ze op willen. En mocht het ‘ideale beroep’ tegenvallen, is het mogelijk om over te stappen naar een andere richting binnen de SGGerrit Rietveld. Tot ze op een geven moment zeggen: ‘Dit is het, dit past bij mij!.’

Samenwerking In principe gaan de leerlingen zelf op zoek naar een geschikte stageplaats. Vaak kunnen ouders, familieleden en kennissen daarbij een belangrijke rol spelen. Als het echt niet lukt, gaat SG Rietveld voor hen op zoek binnen het uitgebreide netwerk van bedrijven. Maandelijks gaan docenten op bezoek bij bedrijven om elkaar beter te leren kennen en de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking te onderzoeken.
Het aantal stageplaatsen is de afgelopen jaren in een aantal bedrijfstakken verminderd. Dat heeft volgens Katrin van der Loo economische oorzaken, maar ook een mismatch op het gebied van vraag en aanbod. Daaraan wordt nu gewerkt. “Het overleg tussen de school en het bijzonder betrokken bedrijfsleven in de regio is goed georganiseerd. Verschillende initiatieven, zoals O3 (samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs, Overheid) en de Technetkring versterken de band tussen bedrijfsleven en onderwijs, met als doel echt iets voor elkaar te kunnen betekenen.
Niet alleen scholieren hebben baat bij stageplekken. Het bedrijfsleven kan ook haar wensen aangeven en zo op een ideale manier toekomstig personeel inspireren, motiveren en binden. Een win-win situatie.” Op dit moment is er in de regio veel vraag op het gebied van ICT, dienstverlening, zorg en techniek.

Het project straalt ruimte en rust uit. “Onze leerlingen verdienen een leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de toekomst. Kennis opdoen en die direct toepassen, het loopt naadloos in elkaar over. Hoe dichter bij de praktijk, hoe beter,” aldus Katrin van der Loo.

 

Welzijn artikelen