HomeNieuwsWelzijnNieuw Skatepark geopend!

Nieuw Skatepark geopend!

skatepark
Zaterdagmiddag 15 november is onder grote belangstelling het nieuwe skatepark in het Leeghwaterpark officieel in gebruik genomen. Om 14.00 uur reed wethouder Geoffrey Nijenhuis, na een korte openingstoespraak geheel in stijl op een BMX fiets door een lint. Vervolgens reed de wethouder, onder groot applaus diverse rondjes over het nieuwe skateparcour.

 De Stadspartij was bij deze opening ruim vertegenwoordigd met 5 leden waaronder 4 raadsleden. De opening van het nieuwe skatepark voegt een voorziening toe in Purmerend waar behoefte aan was.
Er was een kleine skate baan in het Leeghwaterpark maar die was niet uitdagend voor ervaren gebruikers. De nieuwe baan is ontstaan door samenwerking tussen Clup Welzijnswerk en de jongeren die gebruik gaan maken van deze baan.

Het plan is ruim 2 jaar terug ontstaan na een melding van overlast op het Gildeplein. De politie kreeg op een avond een melding over jongeren die overlast veroorzaakten op het Gildeplein. Het zou om vernielingen gaan.
De wijkagent van de Purmer Noord ging op de overlastmelding af en trof daar een groepje jongeren aan die aan het skaten waren. Het afzetten en landen met de skateboard veroorzaakte geluidsoverlast. De wijkagent is toen in gesprek gegaan met de jongeren en verwees ze naar het Leeghwaterpark waar een baan lag.
Toen bleek uit de reacties dat deze baan voor de jongeren geen uitdaging was. De baan was te kort en had veel te weinig mogelijkheden om hun stunts uit te voeren en hun techniek te verbeteren.

Er werd door de wijkagent contact gelegd tussen de jongeren en Clup Welzijnswerk. Hieruit is een plan ontstaan waaruit de huidige baan is gerealiseerd.
Door het budget voor kunstgras-voetbalvelden-pannakooien breder in te zetten kon dit project gefinancierd worden.

De in grote getale aanwezige gebruikers gaven aan blij te zijn met deze baan en velen vertoonden direct hun kunsten op de BMX of op het skateboard. De ontwikkeling van het plan en het uiteindelijke resultaat is een fantastisch voorbeeld voor het van buiten naar binnen werken binnen onze gemeente.

Welzijn artikelen