HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNico de Lange raadslid Stadspartij-BPP maakt de balans op

Nico de Lange raadslid Stadspartij-BPP maakt de balans op

Foto Stadspartij-BPP


In het huis-aan-huisblad Nieuwsblad Purmerend wordt periodiek een reactie uit de fractie geplaatst.
Ditmaal is in dit blad de reactie van Nico de Lange te lezen. In het kort gaat hij in op wat hem in positieve zin en in het bijzonder is opgevallen na het samengaan van  Beemster en Purmerend. (red.)

‘Balans opmaken

Na twee jaar nieuwe gemeente Purmerend kunnen we de balans opmaken: waar staan we?

Terugkijkend naar de vergunningenproblemen in de voormalige gemeente Beemster is de conclusie nu dat vergunningverlening in het algemeen een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Niet dat we er al zijn maar enkele knelpunten zijn inmiddels opgelost en casussen welke in behandeling zijn zullen deze weg volgen.

Stadspartij- Beemster Polder Partij hecht aan de kernwaarden van Beemster met haar openheid en strakke lijnen van wegen, waterlopen met bomenlanen en de erven, met aandacht voor het Maatwerk principe. Purmerend gaat met deze materie goed om, wat vertrouwen geeft voor de toekomst.

Enkele stichtingen en particulieren willen goede ontwikkelingen juist stoppen, dat zou pas een echte ramp zijn voor de droogmakerij en haar bijzondere status, Beemster is tenslotte geen museum. Wij gaan voor behoud door ontwikkeling!’

Ruimtelijke Ordening artikelen