HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNatuur en Van der Valk hotel samen in kom A7

Natuur en Van der Valk hotel samen in kom A7

ValkKomA7
Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor het Van der Valk hotel in de kom A7. Op basis van dit onderzoek concludeert het college nu dat de oorspronkelijk afgesproken locatie de voorkeur verdient. Het college wil het gebied exclusief de locatie van het hotel, ruim 14 hectare, conform het coalitieakkoord inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. De overige 2,3 hectare wordt uitgegeven voor het hotel. De mogelijkheden om deze 2,3 hectare te compenseren worden onderzocht.
Bij het zoeken naar een locatie voor het hotel zijn verschillende alternatieven bekeken. Daaruit blijkt dat de oorspronkelijke locatie, in de kom A7, de enige optie is die voldoet aan de wensen van de betrokken ondernemer en recht doet aan de afspraken die tussen gemeente en ondernemer zijn gemaakt. De combinatie van hotel en groene, recreatieve omgeving biedt kansen om een plek te creëren die voor zowel hotelbezoekers als inwoners van Purmerend en de regio waarde toevoegt.  
Modern en duurzaam hotel
Het belang voor Purmerend van een nieuw hotel van deze omvang met daarbij vergadermogelijkheden, faciliteiten voor conferenties en recreatieve voorzieningen is groot. Hiermee worden meer bezoekers naar Purmerend getrokken die vanwege de locatie op loopafstand van de binnenstad ook gebruik zullen maken van de horeca, culturele voorzieningen en winkels.
Het hotel biedt bovendien werkgelegenheid in de vorm van ongeveer 100 arbeidsplaatsen die goed aan sluit bij de Purmerendse arbeidsmarkt.
Het hotel wordt op duurzame en milieuvriendelijke wijze gebouwd.
Groen in de kom A7 behouden
Het college wil de kom A7, exclusief de locatie van het hotel, in overleg met bewoners en andere betrokkenen inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Naast het aanleggen van fiets- en wandelpaden kan daarbij gedacht worden aan een natuurspeeltuin, vogelkijkpunt en bloemenranden die bijen en vlinders aantrekken. Daarmee wordt een groot deel van het groen in de kom A7 behouden en kan dit gebruikt worden door zowel bezoekers van het hotel als inwoners van Purmerend en buurgemeenten.
Onderzoek
Inrichting en beheer van 14 hectare bos brengen aanzienlijke en terugkerende kosten met zich mee. Het college wil daarom één of meer inrichtingsvarianten laten schetsen op basis waarvan de kosten van inrichting en beheer geraamd kunnen worden. Hiervoor zal een participatietraject starten om met omwonenden, betrokken actiegroepen en de ondernemer van het hotel schetsen te maken voor de inrichting van het gebied. Vervolgens worden verschillende scenario’s voor eigendom, aanleg en beheer van het bos uitgewerkt die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Afbeelding: raadsstukken

Ruimtelijke Ordening artikelen