HomeNieuwsSociale ZakenNachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

aopvang
De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP). Gezien het type opvang is het nodig om aandacht te houden voor wat veilig is en goed werkt voor mensen die een slaapplek nodig hebben en voor de begeleiding.
Voor de korte termijn is een-aantal maatregelen nodig om de nachtopvang zo goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Deze maatregelen dragen bij aan een veiligere inzet van het pand totdat de opvang verhuist. Het gaat om:
Het vervroegen van de openstelling vanaf 20:00 uur (in plaats van 21:00) zodat het gebruik van alle apparatuur zoals wasmachines en magnetrons over een langere periode kan worden verspreid;
Het uitvoeren van een aantal aanpassingen van de huidige elektrotechnische installatie en het vervangen van (een deel van) het huidige meubilair naar brandvertragend meubilair;
De zolderetage niet gebruiken. De consequentie hiervan is dat er plek is voor 14 personen in plaats van,18 personen. Het gemiddelde van het aantal slapers is tussen de 10 en 14 personen. Het AOP voorziet in deze maatregel geen probleem, ook niet bij extreme(re) kou”
De totale kosten voor de rest van dit jaar bedragen € 17.600,-. Na 2018 wordt bekeken of de maatregelen worden doorgezet in 2019. Een en ander hangt samen met de herontwikkeling van het Wagenweggebied. Voor de lange termijn is een andere passende locatie nodig, hier wordt momenteel dan ook naar gezocht.

Sociale Zaken artikelen