HomeNieuwsWelzijnMultifunctionele sporthal in beslisfase

Multifunctionele sporthal in beslisfase

multisporthal
Het college heeft een adviesrapport overgenomen van SemadAdvies op basis waarvan nu de exploitatie van een nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie doorgerekend kan worden. 

In 2008 stelde de gemeenteraad 12,4 miljoen euro beschikbaar voor een accommodatie met 7 gymzalen, een denksportcentrum en een turnhal.
Voor de bouw is opnieuw onderzoek gedaan, om antwoord te krijgen op de vraag of de behoefte nog dezelfde is als in 2008. De conclusie van het nieuwe onderzoek is dat 5 gymzalen genoeg zou zijn. Om tegemoet te komen aan de ambities van de verenigingen, moeten er 6 gymzalen gebouwd worden.

De plannen maken in ieder geval een turnhal en denksportcentrum mogelijk en een sporthal die nationale topsportactiviteiten mogelijk maakt. In de nieuwe sporthal worden geen voorzieningen getroffen die gericht zijn op internationale topsportactiviteiten of grootschalige evenementen.

Het college van B&W legt het voorstel ter besluitvorming voor aan de raad.

 

 ZIE OOK:

Welzijn artikelen