HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMotie Stadspartij tegen sloop huurwoningen!

Motie Stadspartij tegen sloop huurwoningen!

sloopflats
Woningcorporatie Wherestad heeft aangekondigd de woningen aan de Planetenstraat en de Meteorenweg in Wheermolen-West te gaan slopen om er nieuwe woningen te bouwen. De Stadspartij heeft direct na het bekend worden van deze plannen aankondigt hiertegen te zijn.

Nu heeft ook de PvdA in Purmerend plotseling stelling genomen tegen het zondermeer doorzetten van deze plannen voordat er goede argumenten zijn gegeven waarom slopen nodig is en voordat de haalbaarheid van de plannen vaststaat. Kanttekening die de Stadspartij bij de opstelling van de PvdA  plaatst zijn wel dat het heden verkiezingstijd is. Als de PvdA meent wat ze zegt dan is er in de gemeenteraad een meerderheid die de willekeurige sloopplannen van bijvoorbeeld Wherestad tegen kan houden. Duidelijk is dus dat het hier momenteel in de eerste plaats dus gaat om de verderfelijke plannen van Wherestad te kunnen stoppen.

 Daarom dient de Stadspartij in de extra raadsvergadering van 1 februari 2010 een motie in die de willekeurige sloopplannen van woningcorporaties moet beteugelen.

 De motie luidt:

De Stadspartij stelt voor dat de gemeenteraad het volgende besluit neemt:

De raad van de gemeente Purmerend, in vergadering bijeen op 1 februari 2010,

Gelet op het feit dat er een nieuwe woonvisie opgesteld dient te worden. Constaterende dat er mogelijk een brede politieke steun binnen uw raad aanwezig is voor het vastleggen in de nieuwe woonvisie dat (sociale) huurwoningen niet gesloopt dienen te worden.

Draagt daarom het college op om in de nieuwe woonvisie op te nemen dat de gemeente Purmerend geen medewerking zal verlenen aan plannen van de woningcorporaties om sociale huurwoningen te slopen, voordat er goede argumenten zijn gegeven waarom slopen nodig is en voordat de haalbaarheid van de plannen vaststaat.

Mario Hegger lijsttrekker Stadspartij: “De Stadspartij is daarin klip en klaar. De plannen van Wherestad moeten niet doorgaan!” Ook de overige oppositiepartijen denken er gelukkig zo in meerderheid over.

Als ook de PvdA voor de motie stemt, dan is dat een goede steun in de rug voor de bewonersvereniging Wheermolen West die zich fel tegen de sloopplannen van Wherestad verzet.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen