HomeNieuwsVerkeer en VervoerMotie D66 en Stadspartij ter voorkoming van verslechtering OV aangenomen

Motie D66 en Stadspartij ter voorkoming van verslechtering OV aangenomen

stationnoord
Donkere wolken pakken zich samen boven de Purmerenders die met de bus naar Amsterdam reizen. Als de huidige plannen als gevolg van de N/Z lijn doorgaan dan zullen alleen de lijnen 301 en 306 nog een rechtstreekse verbinding hebben met het Centraal Station. De overige bussen rijden naar het nieuwe metrostation Amsterdam Noord en reizigers zullen dan over moeten stappen om verder Amsterdam in te kunnen gaan. De wijken Purmer en Weidevenne zullen (als de plannen doorgaan) een directe verbinding met het CS volgens de plannen in het geheel gaan ontberen.

Stadspartij en D66 vragen zich dan bezorgd ook af wat er zo terecht komt van een kwaliteitsverbetering die met de mond door bestuurders wordt beleden en de realiteit. Een motie van de partijen om hierin ‘verbetering, beloofd is beloofd en duidelijkheid’ te scheppen werd in de raadsvergadering van 30 juni aangenomen.

Motie om kwaliteit OV te verbeteren in plaats van te verslechteren
“Voor 70% van de reizigers is het huidige plan geen verbetering, voor ongeveer de helft daarvan zelfs een verslechtering”, zo betoogede Helana Aslander van de Stadspartij.
Het betreft hier slechts een gemiddelde en terecht merkte LVD raadslid Ernst van Damme dan ook op dat dit in absolute zin 100% van de reizigers uit de gedupeerde wijken zullen zijn.

D66 woordvoerder Tom de Jong benadrukte dat de zorg van Stadspartij en D66 niet alleen Purmerend betreft maar dat dit de hele Waterlandse regio betreft waar de gevolgen ook zijn sporen zullen trekken. Ook daar kunnen dus nog nadere acties van partijen worden verwacht.

D66 en de Stadspartij dienden dan ook een motie in die een concreet antwoord moet geven op de bestuurlijke belofte van een kwaliteitsverbetering voor de reizigers. De partijen vragen zich bovendien af wat de reizigers van de huidige plannen vinden. De enquête die EBS is gestart ontbeert juist deze vraag.

Motie aangenomen
Wethouder Krieger zat niet te springen om de motie en liet dan ook weten dat het nu niet veel vertrouwen uitstraalt om nu al in te gaan grijpen. In deze fase is dat zonde van het geld. Wanneer dan wel het goede moment van een dergelijk ingrijpen zou zijn liet hij in het midden. Uit reacties van andere partijen die de motie niet steunden (VVD, CDA, AOV, Leefbaar Purmerend, TROTS) kwam in zijn algemeenheid de voorkeur naar voren om pas in te grijpen als de dienstregeling zou zijn gestart en de eventuele ontstane wanorde, als die al zou ontstaan hetgeen door enige partijen werd betwijfeld, dat dan zou vergen.

De directe zorgen van de Stadspartij en D66 werden gedeeld door de PvdA, GroenLinks en de LVD waarmee de motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd aangenomen. Er zal nu opnieuw een quick scan worden gemaakt door een daarin gespecialiseerd bureau over de plannen. Het gaat bij het uitvoeren van de quickscan om een onafhankelijke vergelijking tussen de opties voor het vervoersplan, een analyse van de gekozen lijnen uit de huidige voorkeursoptie van EBS, en een advies over de opzet van de lopende reizigersenquête van EBS en de mogelijkheden voor eventuele aanvullende reizigersconsulatie.

De resultaten van de aangenomen zullen door het college van B en W dienen te worden ingebracht bij de Stadsregio Amsterdam. Dit advies is volgens de meerderheid van de raad belangrijk bij de zorg voor het behoud van het optimale kwaliteit van het openbaar busvervoer naar Amsterdam.

Verkeer en Vervoer artikelen