HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMonitor woningbouw Noordvleugel: 440.000 woningen erbij

Monitor woningbouw Noordvleugel: 440.000 woningen erbij

woononderzoek
De Monitor Woningbouwproductie Noordvleugel streeft ernaar om een goed en recent beeld te hebben van de ontwikkelingen op de woning(bouw)markt.
Tot 2040 moeten er in de Noordvleugel (Metropoolregio Amsterdam + NV-Utrecht) ongeveer 440.000 woningen bijgebouwd worden.

Deze woningen zijn nodig om de huishoudensgroei op te vangen en de internationale concurrentie-positie van de Noordvleugel (en daarmee van Nederland) te behouden en verder te versterken.

In de monitor staan de productie van en de vraag naar woningen centraal, uitgesplitst naar kwantiteit en kwaliteit. De Noordvleugel en het rijk werken nauw samen om deze monitor op te stellen die eenmaal per jaar in maart/april utikomt. De beleidsmatige conclusies en gevolgen van deze monitor worden in het najaar van 2014 tussen rijk en regio besproken.

Lees HIER het hele bericht

Ruimtelijke Ordening artikelen