HomeNieuwsPartij NieuwsMondkapje vanaf vandaag 5 augustus verplicht in delen van Amsterdam

Mondkapje vanaf vandaag 5 augustus verplicht in delen van Amsterdam

Wallengebied
Vanaf woensdag 5 augustus is het in delen van de stad verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten. De mondkapjesverplichting is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel.
Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal nauwkeurig in de gaten houden of deze gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden.
Vanaf woensdag 5 augustus
De mondkapjesverplichting geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder, op straat en in winkels. De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd en gaat op woensdag 5 augustus als eerste gelden in het Wallengebied, de winkelstraten Kalverstraat/ Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat.
Niet in sportscholen, horeca en musea
De mondkapjesverplichting geldt niet in inrichtingen waar al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. Hier worden bezoekers namelijk al gedoseerd toegelaten, wat de kans op verspreiding van het virus verkleint.
Druktemaatregelen
Deze maatregel komt bovenop de maatregelen die Amsterdam al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten. Natuurlijk moet overal nog altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.
Gratis mondkapjes
Vanaf dinsdag plaatsen we borden in de aangewezen gebieden en voorzien we de winkeliers van postermateriaal. Tijdens drukke weekenden wijst een team van hosts op de mondkapjesplicht en deelt gratis mondkapjes uit. We houden nauw contact met Rotterdam, waar volgende week vergelijkbare maatregelen worden getroffen.

Partijnieuws artikelen