HomeNieuwsWelzijnMerendeel gemeentewebsites niet goed toegankelijk

Merendeel gemeentewebsites niet goed toegankelijk


De overgrote meerderheid van de gemeentewebsites is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook de website van Purmerend voldoet nog niet aan het niveau van de gestelde eisen

7 procent
De sites zijn niet goed te gebruiken door mensen die bijvoorbeeld blind of motorisch beperkt zijn. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7 procent aan de standaarden voor toegankelijkheid. Zo’n 60 procent van de sites is ontoegankelijk. Deze gemeenten hebben wel een verklaring waarin staat dat er gewerkt wordt aan verbetering. Een derde van de gemeenten heeft geen toegankelijke website én geen verklaring.

Kleine gemeenten
Opvallend is dat vooral kleine gemeenten goed scoren op het vlak van toegankelijkheid. Van de grote gemeenten is Tilburg de enige die voldoet. In Nederland leven ongeveer 2,44 miljoen mensen met een beperking. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. Sinds begin dit jaar moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen als er echt zwaarwegende redenen zijn kan een gemeente hiervan afwijken.

Welzijn artikelen