HomeNieuwsAlgemeen BestuurMeningspeiling geeft steun aan bezuinigingsvoorstellen college

Meningspeiling geeft steun aan bezuinigingsvoorstellen college

bezuinigentroef
Het college van B&W bood de gemeenteraad vrijdag 17 september de conceptbegroting 2011-2014 aan. Om de gemeenteraad te ondersteunen bij de discussie die de komende maanden gevoerd wordt, heeft het college daarnaast de uitkomsten van een meningspeiling onder Purmerenders aangeboden.

In de conceptbegroting staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen, en waarvan dat wordt betaald. De gemeenteraad buigt zich op dit moment over de voorstellen om begin november de definitieve begroting vast te stellen.

Internetpanel
Het college heeft gedacht de gemeenteraad bij die discussie van dienst te kunnen zijn met een meningspeiling onder Purmerenders. Waar vinden zij dat op bezuinigd kan worden, en waarop juist niet? Daarom heeft het college een enquête laten uitvoeren onder het gemeentelijk internetpanel. De uitkomsten zijn aan de gemeenteraad meegegeven als hulpmiddel bij het nemen van een beslissing over de bezuiniging.

 73% van de 1714 leden van het internetpanel werkte aan het onderzoek mee. De antwoorden geven een goed beeld van de mening van de Purmerenders.

Waarop bezuinigen?
Panelleden konden drie onderwerpen aangeven waarop volgens hen vooral niet moet worden bezuinigd. De onderwerpen die het vaakst worden genoemd als bezuinigingsonderwerp zijn ‘evenementen’, ‘dienstverlening stadhuis’ en ‘wijkcentra’. De onderwerpen waarop vooral niet moet worden bezuinigd volgens het panel zijn ‘zorg’ en ‘onderwijs’. Op de vraag welke mogelijkheden panelleden zelf zien voor bezuiniging, kwamen twee onderwerpen naar voren: ‘prestigieuze projecten’ en ‘ambtenaren’.

Hoewel de peiling gelijktijdig werd gehouden met de besprekingen in het college, liggen de uitkomsten in lijn met de voornemens in de conceptbegroting. Ook in de voorstellen van het college spelen het heroverwegen van gemeentelijke taken, een andere manier van werken en een kleinere gemeentelijke organisatie een belangrijke rol.

Het hele rapport bekijken?
Kijk op www.purmerend.nl/stadsgegevens. Het rapport staat onder ‘overheid en publieksdiensten’, onder de naam: I-panel bezuinigingen.

Algemeen Bestuur artikelen