HomeNieuwsSociale ZakenMeeste Wmo voorzieningen positief beoordeeld

Meeste Wmo voorzieningen positief beoordeeld

zorg.jpg De eerste rapportage van de Purmerendse Wmo monitor is uit. In dit onderzoek is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning onder de loep genomen. Conclusie is dat het Wmo beleid in veel opzichten goed is. Een ideaal Wmo beleid zorgt ervoor dat de leefbaarheid in de buurt optimaal is, inwoners ondersteund worden in hun zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid, en dat ook inwoners die niet zelfredzaam zijn worden ondersteund. Uit de monitor blijken ook enkele verbeterpunten.

 

Voorzieningen positief beoordeeld
De meeste Purmerenders wonen prettig in hun buurt. Bovendien zijn zij tevreden over het aantal en de kwaliteit van de algemene voorzieningen (sport, cultuur, sociaal-cultureel, onderwijs, gezondheid). De ondersteunende voorzieningen om zelfredzaam en betrokken te kunnen zijn zoals huishoudelijke hulp, worden in veel gevallen positief beoordeeld. Of kwetsbare inwoners voldoende worden ondersteund kan moeilijk worden beoordeeld. De groepen waar het om gaat, zoals daklozen en verslaafden, zijn vaak moeilijk bereikbaar en in beeld te brengen.

Aandachtspunten
Er komen ook een aantal aandachtspunten uit de rapportage. Ten eerste voor de betrokkenheid van de inwoners bij hun buurt, dit scoort net een voldoende. De betrokkenheid neemt ten opzichte van 2006 wel toe. Daarnaast kan de tevredenheid met hulpverlening in z’n algemeenheid en opvoedingsondersteuning beter. Onder ouderen is een vrij grote onvervulde behoefte aan hulp bij klusjes en computergebruik. Vraag en aanbod van hulpverlening sluit hier niet altijd optimaal aan.

Bekendheid hulpverlening kan beter
Het is belangrijk dat inwoners die hulp nodig hebben, weten waar zij die kunnen krijgen. De bekendheid van het loket Wmo, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de mantelzorgondersteuning en instellingen voor verslavingszorg kan beter.

U kunt de wmo rapportage hier vinden.

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen