HomeNieuwsSociale ZakenMeerderheid raadsleden nu niet voor noodfonds schuldhulpverlening

Meerderheid raadsleden nu niet voor noodfonds schuldhulpverlening

nuon.gif logopwn.gif

logosvp.gif

De fractie van Stadspartij P93 wil dat de gemeente Purmerend een noodfonds in het leven roept, om te voorkomen dat inwoners worden afgesloten van de nutsvoorzieningen. Er is momenteel wel een noodfonds om mensen met huurschuld uit de brand te helpen, maar dat geldt niet voor mensen die elektriciteit, gas, stadsverwarming en water niet kunnen betalen. Een meerderheid van de raadsleden volgde echter het voorstel van het college om het onderwerp niet nu, maar later in het jaar opnieuw te behandelen.

Een noodfonds voor Purmerenders met huurschulden werd vorig jaar in het leven geroepen. De gemeente en de vijf grootste in Purmerend actieve woningcorporaties ondertekenden toen twee overeenkomsten om huisuitzettingen te voorkomen. Afgesproken werd dat Purmerend maximaal 50.000 euro per jaar beschikbaar zou stellen voor een huurschuldfonds. Bij schuldhulpverlening kunnen huurschulden slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd door de corporaties, en met dit fonds delen de verhuurders en de gemeente het verlies. De Stadspartij stelt voor om iets dergelijks ook te doen om het afsnijden van nutsvoorzieningen te voorkomen. Het betreft hoogstwaarschijnlijk dezelfde groep mensen die voor het huurschuldfonds in aanmerking komen. Dat zijn er enige honderden per jaar.

Onlangs nog nam de raad een vrij oppervlakkige motie van SP en PvdA aan om te bezien of in overleg met de nutsbedrijven in Purmerend tot voorkoming van afsnijden kan worden gekomen. Het onlangs opgerichte bureau schuldhulpverlening van de gemeente zou daarin een regierol kunnen vervullen. Het college adviseerde de raad, onder verwijzing naar die motie,  om nu geen besluit te nemen over het voorstel van de Stadspartij. Het college wil de resultaten van overleg met de nutsbedrijven en van het bureau schuldhulpverlening even afwachten. Een aantal partijen waren het met het college eens. Daarmee voorbijgaand aan het feit dat er nu al schijnende gevallen zijn, die dus nu niet kunnen worden geholpen.

Bovendien waren deze partijen doof voor het argument dat er altijd gevallen zullen zijn die via de reguliere en gebureaucratiseerde hulpverlening niet kunnen worden geholpen. Vaak is in de ernstige gevallen waar dit noodfonds voor is bedoeld sprake van meervoudige problemen, waarbij mensen eigenlijk helemaal opnieuw me hun levensinrichting moeten beginnen. Ernst Ankersmit (Stadspartij) wees erop dat door nu te talmen er mensen niet geholpen worden die dat goed beschouwd wel verdienen. Uitstellen, wat het college voorstelt, verschuift de behandeling onnodig naar het eind van dit jaar.

Het zal je maar treffen dit politieke getalm. Purmerend is geen eiland in Nederland en in den lande is een soortgelijke aanpak al praktijk. Ankersmit somde een hele rij steden op ter illustratie. Daar is ook al ervaring opgedaan met de rol van een bureau schuldhulpverlening en de gering gebleken inschikkelijkheid van de nutsbedrijven.
Wachten op het uitvinden van het niet rollende wiel in Purmerend, is dan ook tijdsverspilling.

Op de AOV en GroenLinks na was er geen steun om nu over het voorstel te beslissen. Vooral de rol van de SP en de PvdA hierin was opmerkelijk. De PvdA had in een eerder stadium laten weten om hun motie (met de SP)wel te willen aanscherpen met het voorstel van de Stadspartij. Echter de SP blokkeerde dit, met als motivering er geen behoefte aan te hebben. Buitengewoon merkwaardig van een partij die pretendeert het beste voor het arme deel van de bevolking voor te hebben. Eigen marketing op de kiezersmarkt lijkt een steeds sterker motief bij de SP om ergens voor of tegen te stemmen. CDA en D66 willen gewoon afwachten tot het najaar. De VVD en Leefbaar Purmerend 2001 lieten weten er nooit en te nimmer behoefte aan te zullen hebben. Ankersmit wees erop dat dit dus ook betekent dat we een tegenstem van deze partijen kunnen verwachten als de evaluatie en de beslissing over voortzetting van het tweede kans beleid huisuitzettingen (huurschuldfonds) later dit jaar aan de orde komt.

Gelet op het aangekondigde stemgedrag legde de Stadspartij zich er noodgedwongen en tandenknarsend bij neer om de behandeling van het initiatiefvoorstel later in het jaar plaats te laten vinden. Lichtpuntje is dat het nog niet van de baan is. PvdA-wethouder B. Daan (sociale dienstverlening) zegde ook toe om zo snel mogelijke het eerste resultaat van het overleg met de nutsbedrijven naar de raad toe te komen.

Sociale Zaken artikelen