HomeNieuwsSociale ZakenMeerderheid gemeenteraad houdt voorzieningen voor minima op peil.

Meerderheid gemeenteraad houdt voorzieningen voor minima op peil.

geld4

Met meerderheid van stemmen besloot de gemeenteraad voor 2010 de voorzieningen voor minima op peil te houden en het armoedebeleid voort te zetten. Er komt geen verlaging van de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten, sportieve en culturele activiteiten voor kinderen en de regeling voor telefoonkosten en duurzame gebruiksgoederen voor personen vanaf 65 jaar.

 

Door de economische situatie wordt naar verwachting in 2010 meer gebruik gemaakt van deze voorzieningen. PvdA, STADSPARTIJ, GroenLinks, Lijst Wiegel, D66, AOV, Purmerend Sociaal en Leefbaar Purmerend stelden in een amendement voor om de verwachte extra kosten te betalen uit de algemene reserve van de gemeente.

Dit wijzigingsvoorstel was nodig omdat het college pertinent weigerde een ander standpunt in te nemen. Wethouder Hans Engels liet namens het college weten het voorstel van de meerderheid van de raad ten zeerste af te keuren en ten stelligste te ontraden. Gelukkig steunde zijn eigen partij (PvdA) hem en collega PvdA wethouder Berent Daan niet.

Slechts het CDA en de VVD stemden, overeenkomstig de raad van hun wethouders Keijzer en Krieger,  tegen het op peil houden van de voorzieningen voor de minima.

Sociale Zaken artikelen