HomeNieuwsWelzijnMeer tijd nodig voor evaluatie Speel-o-theken

Meer tijd nodig voor evaluatie Speel-o-theken

speelotheek.jpg
In oktober 2007 is er een onderzoeksrapportage over de Speel-o-theken in Purmerend voorgelegd aan het College en aan het raadsforum Samenleving.
Het betrof een evaluatie-onderzoek naar het functioneren van de speel-o-theken in termen van het bereik van de kwetsbare doelgroep.
In de behandeling in het raadsforum op 4 oktober 2007 zijn de raadsleden akkoord gegaan met de volgende voorstellen:
– kennis te nemen van de inhoud van de rapportage
– te concluderen dat de speel-o-theek bestaansrecht heeft
– niet over te gaan tot subsidiering van een extra vestiging in de Weidevenne.
 

De aanleiding om een evaluatie onderzoek te doen, was een subsidieverzoek uit 2004 voor een derde vestiging van een speel-o-theek in Weidevenne.
Destijds is besloten dit verzoek aan te houden en na 2 jaar opnieuw een onderzoek te doen naar het bereik van de instelling. Dat was uiteindelijk het evaluatie onderzoek uit 2007.

Uit de behandeling in het raadsforum in oktober 2007 is echter naar voren gekomen dat de raadsleden het functioneren van de speel-o-theken wil blijven volgen en na 1 of 2 jaar nog een keer een onderzoek wil laten uitvoeren, waarin de volgende vragen beantwoord worden:

– Daalt het ledenaantal nog steeds en waarom daalt het ledenaantal/ de belangstelling?

– Worden er wel voldoende mensen uit de kwetsbare doelgroep bereikt?

– Wat is de toegevoegde waarde van speel-o-theken?

Huidige stand van zaken
Sinds december 2007 is de speel-o-theek van Purmer-Noord verplaatst naar Weidevenne. Stichting CLUP is hiertoe overgegaan omdat er in Weidevenne veel meer gezinnen met jongere kinderen wonen, en de doelgroep van beleid meer aanwezig is in Weidevenne dan in Purmer-Noord.
De speel-o-theek is geplaatst in de Brede School de Kraal.

In het raadsforum is gesproken over de wens om een speel-o-theek een plaats te geven in een Brede School. Dat is nu dus in Weidevenne al gedaan.
CLUP heeft goede verwachtingen van het functioneren van de speel-o-theek in Weidevenne. Het is alleen nog wat te vroeg om daar nu al conclusies aan te kunnen verbinden. De speel-o-theek daar bevindt zich namelijk nog in de aanloopfase (na verhuizing, werving, etc).
Het voornemen is overigens om ook de speel-o-theek in Wheermolen in een Brede School te plaatsen maar dat zal op zijn vroegst in 2010 plaatsvinden, omdat het gebouw nog gerealiseerd moet worden.

Wethouder Keijzer  stelt daarom voor om niet in 2008, maar in 2009 over te gaan tot evaluatie van de effecten van deze maatregel en dan weer te gaan kijken naar de toekomst van de speel-o-theken in Purmerend.  
De wethouder stelt voor om een evaluatie-onderzoek op de agenda te zetten voor september 2009.

 

Bron: memo wethouder aan raadsleden

Welzijn artikelen