HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeer mensen op zoek naar sociale huurwoning in stadsregio Amsterdam

Meer mensen op zoek naar sociale huurwoning in stadsregio Amsterdam


Vanaf 2012 stabiliseert het aantal verhuringen van sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam en is een einde gekomen aan de jarenlange daling. De druk op de sociale huursector blijft echter groot, het aantal actief woningzoekenden neemt toe en de gemiddelde inschrijfduur die nodig is om een sociale huurwoning te bemachtigen blijft hoog
.

Daarnaast zijn meer woningen verhuurd aan voorrangskandidaten. Meer verhuringen aan voorrangskandidaten betekent dat minder woningen beschikbaar zijn voor overige woningzoekenden. Dit blijkt uit de rapportage ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2015’.

In 2015 zijn 10.444 sociale huurwoningen (met een huur onder de 710 euro per maand) via WoningNet in de stadsregio Amsterdam verhuurd aan nieuwe huurders. 58 procent van deze woningen is aangeboden en verhuurd onder de tweede aftoppingsgrens (618 euro), in 2014 was dit nog 54 procent. In 2015 is 33 procent van het totaal aantal verhuurde woningen toegewezen aan voorrangskandidaten. Dit zijn onder andere statushouders, stadsvernieuwingsurgenten en sociaal-medisch urgenten. In 2014 was dit nog 26 procent. Vooral het aantal verhuringen aan statushouders is toegenomen, door de taakstelling die de gemeenten in de stadsregio hebben voor het huisvesten van deze doelgroep. 

Starters op de woningmarkt zijn relatief jong en zoeken actiever dan doorstromers. Bij de geslaagde woningzoekenden ligt de gemiddelde leeftijd hoger en is het aandeel doorstromers groter. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer inschrijfduur iemand heeft kunnen opbouwen. Bovendien kon tot 1 juli 2015 ook de woonduur meegeteld worden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Om ook ‘spoedzoekers’ een kans te geven op de woningmarkt is het loten geïntroduceerd. Het aandeel jongeren onder geslaagden van lotingwoningen, is hoger dan bij reguliere woningen. Het gemiddelde aantal reacties op een lotingwoning is met 1.027 behoorlijk hoger dan het aantal reacties op niet-loting woningen (208).

­­­­­­­­­­­­­­­

.

Ruimtelijke Ordening artikelen