Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Meer financiële ruimte voor gemeenten

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld beschikbaar om mensen te begeleiden die hun baan verliezen en voor de schuldenaanpak. Dit alles staat in septembercirculaires van het gemeentefonds.

Het extra geld voor gemeenten komt bovenop de compensatie van ruim 1,5 miljard euro voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen.

Jeugdzorg

Om de druk op de Jeugdzorg te verlichten heeft het kabinet in 2019 al extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg. Dit gaat om € 1 miljard euro voor de periode 2019 tot en met 2021. Met de € 300 miljoen wordt dit nu verlengd tot en met 2022. Daarnaast wordt nu onderzoek gedaan naar of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Begeleiding naar werk en schuldenaanpak

Er worden dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld om mensen te begeleiden naar werk en voor de schuldenaanpak. Een deel van dit beleid wordt uitgevoerd door gemeenten. Zo komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid.

Tot slot komt er in 2021 € 100 miljoen beschikbaar voor gemeenten om bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen in de herstructurering. Ook is besloten de OV-beschikbaarheidsvergoeding te verlengen tot 1 juli 2021.

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...