Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Meer financiële ruimte voor gemeenten

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld beschikbaar om mensen te begeleiden die hun baan verliezen en voor de schuldenaanpak. Dit alles staat in septembercirculaires van het gemeentefonds.

Het extra geld voor gemeenten komt bovenop de compensatie van ruim 1,5 miljard euro voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen.

Jeugdzorg

Om de druk op de Jeugdzorg te verlichten heeft het kabinet in 2019 al extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg. Dit gaat om € 1 miljard euro voor de periode 2019 tot en met 2021. Met de € 300 miljoen wordt dit nu verlengd tot en met 2022. Daarnaast wordt nu onderzoek gedaan naar of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Begeleiding naar werk en schuldenaanpak

Er worden dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld om mensen te begeleiden naar werk en voor de schuldenaanpak. Een deel van dit beleid wordt uitgevoerd door gemeenten. Zo komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid.

Tot slot komt er in 2021 € 100 miljoen beschikbaar voor gemeenten om bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen in de herstructurering. Ook is besloten de OV-beschikbaarheidsvergoeding te verlengen tot 1 juli 2021.

Sociale Zaken artikelen

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...