HomeNieuwsVerkeer en VervoerMarktpartijen schrijven niet in voor exploitatie parkeergarges

Marktpartijen schrijven niet in voor exploitatie parkeergarges

Potentiele kandidaten uitbesteding exploitatie parkeergarages wachten af

Claxonate2
Claxonate
Foto Stadspartij


Onderdeel van de besluitvorming voor de bouw van de Stadhuispleinparkeergarage was het besluit om de exploitaties van zowel Claxonate als Parkeergarage Stadhuisplein uit te besteden aan de markt. Dat is echter tot heden niet gelukt.

Gekozen is destijds (2019) voor een variant waarbij de gemeente alleen de gebouwen in eigendom houdt en de exploitatie geheel aan de markt overlaat. Reden hiervoor was dat een bedrijf beter in staat is om
slagvaardig en klantgericht een parkeergarage 24/7 te exploiteren dan dat de gemeente dat is.
Door een memo heeft wethouder Coen Lageveen de gemeenteraad over de stand van zaken geïnformeerd.

Geen inschrijvingen

Uitgangspunt was dat de exploitatie van de garages geheel voor eigen rekening en risico van de exploitant zou geschieden.
De aanbesteding om de exploitaties aan marktpartijen te gunnen is eind mei 2022 opgestart. Gedurende de aanbesteding bleek dat de kaders van het college en de raad op het gebied van tarieven en producten in
combinatie met het huidige economisch lastige tijdperk er toe leidden dat er geen inschrijvingen zijn gekomen.

De exploitanten hebben de volgende punten van aandacht die belemmeren benoemd:

  • Het minimale huurbedrag wordt als fors gezien, vooral voor de Claxonate.

  • Restricties in de tarieven zoals de maximale verhoging van 20%per jaar en het maximumtarief van de dagkaart (4-5x het uurtarief, waar 6-7x gebruikelijk is).

  • Onzekerheid over de ontwikkelingen in de rest van Purmerend. Waar komen nog meer openbare parkeervoorzieningen of hubs?

  • Onzekerheid over de doelgroepen van parkeergarage Stadhuisplein. Komt de garage wel vol?

  • Onzekerheid: aanwezigheid terreinen, die mogelijk aantrekkelijker zijn om te parkeren.

  • Onzekerheid in de markt m.b.t. personeel.

Exploitatie uitbesteden lukt nu niet

Het college heeft geconcludeerd dat het niet gaat lukken om de exploitatie op korte termijn in de markt te zetten. Daarom houdt de gemeente voorlopig het exploitatierisico. Potentiële exploitanten wachten af hoe Purmerend en het parkeerbeleid zich ontwikkelen en of de Stadhuispleingarage echt de positie inneemt die vanuit het beleid is bedacht.

Voorbereiding aanbesteding enkel parkeerbeheer

Omdat de parkeergarages wel beheerd moeten worden en het standpunt van het college dat deze taken niet passen bij de gemeentelijke organisatie overeind blijft, is vervolgens gekozen voor het voorbereiden van een aanbesteding voor het uitbesteden van parkeerbeheer.

Met deze aanbesteding worden de parkeerbeheer taken wel uitbesteed, maar het exploitatierisico blijft bij de gemeente.
Doordat het exploitatierisico bij de gemeente blijft, blijft de taak voor het bepalen van tarieven en producten ook bij de gemeente.

Het college zal daarom voor opening van de nieuwe parkeergarage de tarieven voor de Claxonate en Parkeergarage Stadhuisplein vaststellen. Per 1 januari worden de tarieven van de Claxonate zoals gebruikelijk geïndexeerd en word het dagtarief al aangepast.

 

Verkeer en Vervoer artikelen