HomeNieuwsSociale ZakenMantelzorgerwaardering blijft op de plank liggen

Mantelzorgerwaardering blijft op de plank liggen

Mantelzorgers komen ‘cadeautjes’ van de gemeente niet altijd ophalen. Gemeenten kregen vorig jaar 70 miljoen euro van het rijk om mantelzorgers te waarderen. Dit jaar is daar 100 miljoen voor beschikbaar. Maar een deel van dat geld blijft op de plank liggen.

Niet te vinden
Gemeenten blijken niet altijd goed doordrongen te zijn van het feit dat ze naast het ondersteunen van mantelzorgers ook verantwoordelijk zijn voor de waardering van deze mensen, zei directeur Liesbeth Hoogendijk van de landelijke vereniging van mantelzorgers Mezzo eerder al in Binnenlands Bestuur. De verschillen tussen gemeenten in waardering zijn aanzienlijk. Ook lijken gemeenten mantelzorgers niet voldoende te bereiken. Maar mantelzorgers weten op hun beurt de gemeenten soms niet te vinden. De ‘waarderingen‘ worden niet altijd opgehaald. In de gemeente Olst Wijhe kwamen vorig jaar slechts 100 mensen hun waardering van 30 euro ophalen, terwijl een jaar eerder nog 500 mensen hun mantelzorgcompliment van 200 euro in ontvangst hadden genomen. Ook vanuit Nijmegen komen geluiden dat slechts weinig mensen de 150 euro die ze mogen ophalen ook daadwerkelijk komen halen.
 
Communicatie
Waarom  mensen het niet komen ophalen, heeft Mezzo niet onderzocht. De vereniging vindt dat gemeenten mantelzorgers niet genoeg in het vizier hebben en soms niet duidelijk genoeg communiceren over de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers weten, mede daardoor, vaak niet dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor een cadeautje.

Andere gemeente
Een ander probleem dat Mezzo constateert is dat gemeenten soms geen waardering hebben voor mantelzorgers uit andere gemeenten, terwijl de persoon die mantelzorg krijgt wél in hun gemeente woont. ‘We merken dat daar nog onduidelijkheid over bestaat’, aldus directeur Liesbeth Hoogendijk van Mezzo. ‘In sommige gemeenten worden mantelzorgers alleen gewaardeerd als ze in die gemeente wonen. Maar het is heel duidelijk de bedoeling dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle mantelzorgers die in de gemeente actief zijn, ook voor hen die buiten de gemeentegrenzen wonen.’

Handreiking
Gemeenten wijzen ook regelmatig nog naar de verkeerde instantie als mensen zich melden voor de mantelzorgwaardering. ‘Dan moet u bij Mezzo zijn’ of ‘dan moet u bij de Sociale Verzekeringsbank zijn’, is nog vaak het – verkeerde – advies. Hoogendijk:  ‘Daar blijkt wel uit dat gemeenteambtenaren niet op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden.’ Mezzo heeft samen met VNG en het ministerie van VWS een handreiking gemaakt voor het waarderen van mantelzorgers

 

Sociale Zaken artikelen