HomeNieuwsVerkeer en VervoerMagneetzweeftrein maakt Brussel of Düsseldorf binnen half uur bereikbaar

Magneetzweeftrein maakt Brussel of Düsseldorf binnen half uur bereikbaar

Hyperloop foto Provincie NH
De hyperloop (een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis) kan de reistijd tussen Amsterdam en andere steden zoals Duisburg, Düsseldorf of Brussel aanzienlijk verkorten, naar minder dan 30 minuten. Daarmee kunnen mensen vanuit een veel groter gebied, binnen of buiten Nederland, dagelijks voor hun werk op en neer reizen.
Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd.
Gedeputeerde Jeroen Olthof: “We weten dat mensen bereid zijn om voor hun werk van deur-tot-deur maximaal 1 uur te reizen. Met zo’n supersnelle hyperloop wordt het ineens mogelijk om binnen die tijd veel grotere woon-werkafstanden af te leggen. Dat klinkt veelbelovend. Daarom gaan we overleggen met andere overheden en partijen om dit onderzoek verder te brengen.”
Hyperloop
De hyperloop is een transportsysteem waarbij mensen en goederen via een luchtdrukbuis op zeer hoge snelheid – tot 1000 kilometer per uur –  vervoerd kunnen worden. Het concept is in 2012 geïntroduceerd door Elon Musk (oprichter van het bedrijf Tesla) en sinds 2016 verder ontwikkeld door het Nederlandse Hardt Hyperloop.
Hardt heeft in opdracht van de provincie onderzocht welke rol de hyperloop zou kunnen spelen bij een ontwikkeling, waarbij de groei van het aantal inwoners en bedrijven tot 2040 zoveel mogelijk in en rond Amsterdam wordt opgevangen. Er is gekeken naar het effect van snelle hyperloop-verbindingen vanaf Amsterdam op 5 routes: naar Groningen, Den Haag, Düsseldorf, Frankfurt en Parijs.
Resultaten onderzoek
De hyperloop kan Amsterdam niet alleen met de rest van Nederland, maar met heel Europa verbinden. Uit de resultaten blijkt dat de komst van een hyperloop goed is voor de economie van de metropoolregio Amsterdam. Belangrijke economische gebieden zoals het Duitse Ruhrgebied zijn van deur-tot-deur binnen een uur te bereizen. Daarmee komen woon-werkafstanden in een heel ander perspectief te staan.
Door korte-afstandsvluchten te vervangen door een hyperloop-verbinding is het voor Schiphol mogelijk op een duurzame manier internationale routes naar Düsseldorf, Frankfurt, Brussel of Parijs aan te bieden. Als dat deel van de korteafstandsvluchten komt te vervallen, biedt dit meer ruimte voor langere (intercontinentale) vluchten.
Vervolg
De hyperloop biedt de Noord-Holland veel mogelijkheden. Daarom gaat de provincie de komende tijd samen met andere partijen verkennen of er een vervolgonderzoek naar de hyperloop moet komen.
De belangrijkste uitkomsten van het verkennende onderzoek zijn opgenomen in een infographic (pdf, 432,48 kB).

Verkeer en Vervoer artikelen