Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

WestervenneEA
Foto Stadspartij

De woningcorporaties in Purmerend hebben oog voor huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Huurders die de huur nu niet of moeilijker kunnen betalen, kunnen contact opnemen met hun corporatie. De corporaties gaan in goed overleg met de bewoners maatwerk leveren. Ook de gemeente Purmerend ondersteunt actief door inzet van advies en schuldhulpverlening. Huurders die door de crisis in financiële moeilijkheden raken, komen niet op straat te staan: er wordt tot 1 juni niet ontruimd.

Er zijn vier corporaties actief in Purmerend: Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale en Woonzorg Nederland. Zij verhuren bijna 13.000 woningen. De corporaties hebben hun incasso-aanpak met elkaar besproken en gaan de komende periode voor een maatwerkaanpak. Dat betekent:

  • Goed kijken wat een huurder nodig heeft, zorgvuldig maatwerk per situatie;
  • Indien nodig: doorverwijzen naar schuldhulpverlening en huurachterstand preventieteams;
  • Betalingsregelingen waar nodig;
  • Meer tijd geven aan huurders, terughoudend met deurwaarderstrajecten;
  • Geen ontruimingen op basis van huurachterstanden in ieder geval tot 1 juni.
 De corporaties benadrukken dat huurders snel zelf actief contact moeten zoeken. Bestuurder Cees Tip van Intermaris (in Purmerend de grootste corporatie): ‘We willen huurders graag ondersteunen en tegemoet komen. Het is nu vooral belangrijk dat mensen zich melden. Mijn dringende advies: zorg dat u huurachterstand vóór bent. Valt uw inkomen terug of zelfs weg? Bel of mail uw corporatie. Wij denken mee over wat mogelijk is en bieden maatwerkoplossingen. Als u nu handelt, hoeft u zich straks geen zorgen te maken over de huurbetaling.’

Wethouder Thijs Kroese (wonen) is blij met de aanpak van de corporaties. ‘Deze tijd is voor ons allemaal moeilijk, maar zeker als mensen ook financiële zorgen krijgen doordat hun inkomsten plotseling wegvallen. Goed om te zien dat de corporaties in Purmerend hun verantwoordelijkheid pakken door maatwerk te bieden en ruimhartig naar situaties te kijken.’

Meer informatie:

Sociale Zaken artikelen

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...