Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door de coronacrisis

WestervenneEA
Foto Stadspartij

De woningcorporaties in Purmerend hebben oog voor huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Huurders die de huur nu niet of moeilijker kunnen betalen, kunnen contact opnemen met hun corporatie. De corporaties gaan in goed overleg met de bewoners maatwerk leveren. Ook de gemeente Purmerend ondersteunt actief door inzet van advies en schuldhulpverlening. Huurders die door de crisis in financiële moeilijkheden raken, komen niet op straat te staan: er wordt tot 1 juni niet ontruimd.

Er zijn vier corporaties actief in Purmerend: Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale en Woonzorg Nederland. Zij verhuren bijna 13.000 woningen. De corporaties hebben hun incasso-aanpak met elkaar besproken en gaan de komende periode voor een maatwerkaanpak. Dat betekent:

  • Goed kijken wat een huurder nodig heeft, zorgvuldig maatwerk per situatie;
  • Indien nodig: doorverwijzen naar schuldhulpverlening en huurachterstand preventieteams;
  • Betalingsregelingen waar nodig;
  • Meer tijd geven aan huurders, terughoudend met deurwaarderstrajecten;
  • Geen ontruimingen op basis van huurachterstanden in ieder geval tot 1 juni.
 De corporaties benadrukken dat huurders snel zelf actief contact moeten zoeken. Bestuurder Cees Tip van Intermaris (in Purmerend de grootste corporatie): ‘We willen huurders graag ondersteunen en tegemoet komen. Het is nu vooral belangrijk dat mensen zich melden. Mijn dringende advies: zorg dat u huurachterstand vóór bent. Valt uw inkomen terug of zelfs weg? Bel of mail uw corporatie. Wij denken mee over wat mogelijk is en bieden maatwerkoplossingen. Als u nu handelt, hoeft u zich straks geen zorgen te maken over de huurbetaling.’

Wethouder Thijs Kroese (wonen) is blij met de aanpak van de corporaties. ‘Deze tijd is voor ons allemaal moeilijk, maar zeker als mensen ook financiële zorgen krijgen doordat hun inkomsten plotseling wegvallen. Goed om te zien dat de corporaties in Purmerend hun verantwoordelijkheid pakken door maatwerk te bieden en ruimhartig naar situaties te kijken.’

Meer informatie:

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...