HomeNieuwsSociale ZakenM€€rdoen regeling volgend jaar beter

M€€rdoen regeling volgend jaar beter

geld208
In antwoord op de vragen van het Stadspartij raadslid Petra de Boer laat het college weten dat de werkwijze van de M€€rdoenregeling verbeterd moet worden.

Het college is het met Petra de Boer eens dat rechthebbenden in 2015 te lang in onzekerheid zijn gebleven, hoewel M€€rDoen zijn best heeft gedaan de gevolgen te beperken.
Oorzaak van de vertraging was met name de invoering van de Participatiewet, waardoor de regeling veel meer werk met zich meebracht vanwege bv. controles op kostendelers. Hierover is in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met M€€rdoen om de gevolgen te beperken.

Het college verwacht dat het in 2016 beter zal gaan. Inn ieder geval zal eerder worden gestart met de uitrol van aanvragen, maar zal er ook voor worden gezorgd dat volledig ingediende aanvragen sneller worden afgehandeld en dat betalingen snel worden verricht.

Het college gaat er voorts vanuit dat vanaf februari 2016 aanvragen en declaraties kunnen worden ingediend. Hierdoor zal de onzekerheid over het toekennen van de aanvraag worden verminderd. Om dit mogelijk te maken worden op dit moment een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De informatievoorziening over de M€€rdoenregeling vindt nu nog hoofdzakelijk plaats via de lokale media en de website. Er gaat dan ook nog geen speciale actie uit naar de basisscholen. Het college zal hierop actie ondernemen in 2016. Op de website van Spurd is al informatie te vinden over M€€rdoen. Daarnaast worden de instanties van actuele informatie voorzien. Op die manier kunnen ze de regeling actief onder de aandacht brengen.

Sociale Zaken artikelen