HomeNieuwsAlgemeen BestuurLokale partijen in opmars in VNG

Lokale partijen in opmars in VNG

logostadspartij
Lokale partijen krijgen meer invloed in het traditioneel door de landelijke politieke partijen gedomineerde bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Verdubbeling kandidaten lokale partijen
Opvallend veel meer vertegenwoordigers van lokale partijen blijken zich namelijk zich kandidaat te hebben gesteld voor de nieuw te vormen beleidscommissies van de gemeentelijke koepelorganisatie. De vorige bestuursperiode was één op de tien kandidaten vertegenwoordiger van een lokale partij. Nu, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden, is dat volgens voorzitter Arno Brok van de VNG-commissie Governance opgelopen tot twintig procent.

Schone lei bij start periode 2014-2018
De verhoogde belangstelling onder vertegenwoordigers van de lokale partijen voor een plek in één van de VNG-commissies is volgens Brok onder meer te danken aan de inspanningen van een speciale eenheid onder leiding van Marco Pastors om lokalo’s er warm voor te maken.

De VNG heeft ervoor gekozen om  de periode 2014-2018 met ‘een schone lei’ te beginnen en alle vacatures in bestuur, vaste begeleidingscommissie en College voor Arbeidszaken open te stellen. Afgesproken is dat alleen voorzitter Annemarie Jorritsma zeker mag blijven zitten.

Gemeentegrootte en partijpolitieke kleur
Volgens Brok, in het dagelijks leven burgemeester van Dordrecht, hebben zich in totaal 700 kandidaten aangemeld voor de 227 beschikbare vacatures. Een commissie onder voorzitterschap van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus gaat zich over de aanmeldingen buigen. Op 30 juni komt zijn selectiecommissie vervolgens met een enkelvoudige voordracht van de te benoemen kandidaten aan het VNG-bestuur. De bedoeling is dat de officiële benoeming begin juli plaats vindt, waarna er op 7 juli een nieuw VNG-bestuur zit. Centraal uitgangspunt is dat bij de selectie van de kandidaten kwaliteit nadrukkelijk voorop staat. Er wordt anders dan in het verleden niet langer gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging naar gemeentegrootte en partijpolitieke kleur.

Algemeen Bestuur artikelen