Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Lokaal Sportakkoord Purmerend en Beemster ondertekend

Lokaal Sportakkoord Purmerend en Beemster ondertekend

Sport feestelijk  foto Stadspartij

De ambitie met betrekking tot sport & bewegen in Purmerend en Beemster is recent vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord. Lokale sportverenigingen, de sportraad, het onderwijs, maatschappelijke partners en de gemeenten zijn samen tot de invulling van het Lokaal Sportakkoord gekomen.
Dit akkoord benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar ze komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten.
Wethouder Mario Hegger: “Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen. Hoofddoel van het akkoord is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.”
Wethouder Aagje Zeeman: “Of je nu sporter bent of toeschouwer of vrijwilliger, plezier beleven aan sporten en bewegen is het belangrijkste. Het Sportakkoord brengt Purmerend en Beemster weer dichter bij elkaar, want sport verenigt ook.”
Positieve sportcultuur
Vanwege corona zijn bijeenkomsten beperkt mogelijk geweest. Aan de sportverenigingen in Purmerend en Beemster is dan ook gevraagd hun inbreng te doen via een online enquête.  De opbrengst van de enquête en de gesprekken met de samenwerkingspartners is de basis van dit sportakkoord. Een positieve sportcultuur is de grootste ambitie uit het akkoord. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers. De andere pijlers zijn: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.
Nationaal Sportakkoord
Het Sportakkoord Purmerend en Beemster is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.
Meer informatie
Kijk hier voor het Lokaal Sportakkoord Purmerend en Beemster.

Welzijn artikelen

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Scenario’s t.b.v. op te stellen mobiliteitsplan richting 2040

Het wordt fors drukker Met een brief aan de gemeenteraad heeft het college een doorkijkje gegeven op de Mobiliteit tussen nu...

Claxonate klaar voor de toekomst

Vanaf 11 december 2020 beschikt parkeergarage Claxonate over een nieuwe parkeerinstallatie (slagboom en parkeerautomaat). Hierdoor wordt het makkelijker de garage in en uit te...

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...