HomeNieuwsVerkeer en VervoerLastbeperking brug over Noord-Hollands kanaal A-7

Lastbeperking brug over Noord-Hollands kanaal A-7

Foto Stadspartij


Door Rijkswaterstaat is er plotseling een lastbeperking voor voertuigen boven de 50 ton ingesteld voor de brug over het Noord-Hollands kanaal op de A-7. Waardoor zwaar verkeer langs N-wegen naar het noorden of zuiden moet rijden.

Over deze plotselinge lastbeperking stelde Stadspartij-BPP raadslid Nico de Lange een verhelderende vraag aan het college.

Overschrijden grenswaarden

Het college laat in het antwoord weten dat bij regulier onderhoud van de brug door Rijkswaterstaat is gebleken dat er bij verkeer boven de 50 ton grenswaarden worden overschreden op de zogenaamde oplegtafel. Dat is het deel van het viaduct waar het wegdek op rust.
Daarom heeft Rijkswaterstaat per onmiddellijk besloten om per direct dit bijzonder zware verkeer te weren. Al het overige verkeer kan dan veilig blijven doorrijden.

Vrachtvervoer met een gewicht boven de 50 ton komt niet vaak voor, gewone vrachtwagens worden niet gehinderd.
Rijkswaterstaat onderzoekt verder en op korte termijn wordt er meer duidelijk over de vervolgstappen.

Verkeer dat zo zwaar (50 ton of meer) is heeft altijd een aparte vergunning nodig van het RDW. In dat systeem is nu opgenomen dat deze route over de A7 nu niet gebruikt kan worden en er een alternatieve route nodig is.

Verkeer en Vervoer artikelen